Wat doet stichting Doingoood foundation?

Stichting Doingoood foundation geeft project sponsoring aan haar partnerprojecten in Afrika. Dit doen wij in de vorm van donaties met geld, middelen en mankracht. Bij voorkeur worden onze donaties gebruikt als duurzame investering. Bijvoorbeeld voor het opzetten van een inkomen genererend project, zodat de investering uiteindelijk inkomsten gaat opleveren.

Dit is (nog) niet in alle gevallen mogelijk. Op een project waar kinderen geen eten hebben zullen wij als eerste in voedsel gaan voorzien. Daarna gaan wij kijken hoe we dit duurzamer kunnen maken door bijvoorbeeld landbouw of vee houden.

Waar komt het geld vandaan?

Het bestuur werft zelf fondsen
Vrijwilligers werven fondsen
Vaste donateurs van de stichting
Sponsoring van Doingoood volunteer work

Onze werkwijze

Projecten waarmee wij samenwerken kunnen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor donaties.

Het project vult de wensenlijst in en levert deze aan bij de stichting.
Wij plaatsen de wensen op onze sponsor werving community bij PIF world
Zodra er voldoende geld binnen is om een wens te vervullen wordt de donatie uitgekeerd aan het project. Dit gebeurt onder leiding en supervisie van onze lokale coördinator
Het project rapporteert terug aan de stichting over de gerealiseerde wens, met foto en verslag
Na ontvangst van het rapport kan de volgende wens vervuld worden.

Behalve de ‘potjes’ van de wensen per project beschikt Doingoood foundation tevens over algemene gelden. Hiervan sponsoren wij bijvoorbeeld enkele individuele studenten (niet verbonden aan specifiek project). Ook stelt dit geld ons in staat om in ‘noodgevallen’ snel te kunnen helpen met extra donaties.

Donateur worden

Onze stichting richt zich voornamelijk op fondsenwerving voor specifieke wensen van een project. Dat betekent automatisch dat wij ‘ad hoc’ geld binnen krijgen en niet structureel. In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt hoeveel we ook kunnen doen voor behoeften die buiten een specifiek project vallen, maar wel passen bij onze doelstelling. Bijvoorbeeld iemand helpen die een levensreddende operatie moet ondergaan, een student sponsoren die anders zijn opleiding niet kan afmaken of inspringen bij rampen zoals natuurgeweld, hongersnood of dakloosheid.

Om structurele inkomsten voor dergelijke zaken te garanderen kun je ‘Vriend van de stichting’ worden. Dit kost 5 euro per maand. Meer geven mag altijd, maar met 5 euro per maand kunnen wij al verschil maken.

Ook Vriend van de stichting worden? Meld je hier aan en je ontvangt zo snel mogelijk bericht van ons!

Gerealiseerde doelen

Elke twee maanden verschijnt onze nieuwsbrief. Hierin staat als vast item de ‘gerealiseerde doelen’ van de stichting. Op onze website doen wij verslag van de donaties die wij uitkeren aan de projecten en wat zij ermee hebben gedaan. Op die manier is het heel inzichtelijk waar het sponsorgeld naartoe gaat.