Betrokken mensen met een passie voor Afrika

Het team van Doingoood foundation is een groep betrokken mensen met een passie voor Afrika. Alles wat te maken heeft met liefdadigheid, zoals sponsoring en donaties aan onze partnerprojecten in Afrika, valt onder de stichting. Doordat alle kosten al gedekt worden door de onderneming kan het bestuur het werk voor de stichting op 100% vrijwillige basis te doen. De stichting betaalt geen salarissen aan de bestuursleden. De kosten die de stichting maakt zijn kosten voor bijvoorbeeld drukwerk, promotie, reis- of portokosten.

De projecten in Afrika profiteren, behalve van de inzet van vrijwilligers ter plaatse, ook van project sponsoring. Onze donaties kunnen voorzien in relatief eenvoudige behoeften zoals schoolmaterialen of lunchkosten. Daarnaast dragen grotere donaties ook bij aan de realisatie van kostbaardere doelstellingen zoals bijvoorbeeld de start van inkomen genererende projecten.

Anneke Vermeulen

Voorzitter

“Bij het woord Afrika gaat mijn hart sneller kloppen! Sinds oktober 2008 heeft Afrika mijn hart.  Het zien van de mensen, hun blijheid en hun noden, de armoede en hun ongelooflijke drive om te (over)leven hebben mij diep getroffen en laten mij tot op de dag van vandaag niet los. Dit heeft bij mij teweeg gebracht dat ik iets wil doen voor deze mensen, ze wil helpen waar ik kan. Niet om de mensen blijvend afhankelijk te maken maar om hen juist op weg te helpen.”

Contact:

anneke@dgfoundation.nl
06-44318677

Koos van Aarle

Penningmeester

“In december 2009 ben ik voor het eerst in Kenia geweest. Wat ik daar gezien heb is met geen pen te beschrijven. Wat een armoede is het daar en toch zie je de kinderen lachen in de kindertehuizen. Ik heb veel met de kinderen gepraat hoe ze de dag door komen in de tehuizen, maar ook met de straatkinderen. Wat leven wij dan in een welvarend land waar alles te koop is. Ik wil proberen mijn steentje bij te dragen om deze kinderen een menselijk bestaan te geven.”

Contact:

koos@dgfoundation.nl
06-21688558

Ben Maartense

Algemeen bestuurslid

“In 2014 had ik het voorrecht om met mijn hele gezin vrijwilligerswerk te doen in Oeganda. Begin 2015 ben ik wederom als vrijwilliger aan het werk gegaan, dit keer in Malawi. Vanaf dat moment heeft Afrika mij “te pakken” en voel ik mij hier thuis. Ik ben diep onder de indruk geraakt van de geweldige mensen die ik heb mogen ontmoeten tijdens mijn werkzaamheden. Mensen die het belang van de kinderen voorop stellen en middels hun enthousiasme en inzet er alles aan doen om hen een kans op een (beter) bestaan te geven! Ik heb veel geleerd. Het relativeert enorm wanneer je de dankbaarheid en het plezier ziet in de ogen van de kinderen ondanks de armoede waarin zij leven. De Doingoood methode spreekt mij hierdoor enorm aan, het ondersteunen van lokaal geïnitieerde projecten middels inzet van betrokken vrijwilligers en fondsen. Hier zet ik mij heel graag blijvend voor in!”

Contact:

ben@dgfoundation.nl
06-20440164

Ineke van Huuksloot

Secretaris

“Ik heb in 2010 Doingoood foundation geïnitieerd.  In 2005 kwam ik voor het eerst in Kenia, in 2006 ging ik terug om vrijwilligerswerk te doen. Sinds 2006 ben ik vele malen terug geweest naar Afrika en heb ik veel leed en nood gezien. Afrika is in mijn bloed gaan zitten en heeft mijn hart veroverd. Ik koester een diep verlangen om een actieve bijdrage aan te leveren aan ontwikkelingsprojecten die zich bekommeren om de minderbedeelden en om kinderen in het bijzonder.

Het meten van impact blijft altijd voor een deel subjectief. Daarom vind ik het belangrijk dat onze projectpartners zich uitspreken over de impact van hun samenwerking met Doingoood. We leren hiervan en kunnen indien nodig aanpassingen doen. Het is heel fijn om te merken hoe tevreden onze projectpartners zijn en hoe we gezamenlijk een verschil mogen maken.  “

Contact:

ineke@dgfoundation.nl
06-43064828

Kosten

Projectbezoeken ten behoeve van de stichting, door leden van het bestuur, worden op eigen kosten afgelegd. Dit komt niet ten laste van de stichting. Het bestuur heeft als doelstelling om de kosten van de stichting op maximaal 3% van de inkomsten op jaarbasis te houden. Hierdoor komt minimaal 97% van de gedoneerde bedragen daadwerkelijk bij de projecten terecht.