Vrijwilligerswerk of stage Wildlife Afrika

Vrijwilligerswerk of stage met wildlife in Afrika is een unieke kans! Je kunt werken met grote zoogdieren die niet in Europa voorkomen en je kan je bijdrage leveren aan hun bescherming en behoud van hun leefomgeving. De wildlife projecten waarmee Doingoood samenwerkt zijn zeer zorgvuldig geselecteerd. Helaas is de realiteit dat wildlife vrijwilligerswerk in Afrika zódanig populair is onder vrijwilligers en reizigers, dat er ook veel misstanden voorkomen. Hierover schreven wij eerder het blog ‘Knuffel een leeuw! Of toch niet?’.

De projecten waarmee Doingoood samenwerkt zetten zich op integere wijze in voor behoud van ‘hun’ diersoorten in Afrika. Behalve research in de Afrikaanse wildernis wordt er ook veel aandacht besteed aan kennisoverdracht aan de lokale bevolking, wildlife educatie programma’s op lokale scholen en human-wildlife conflict management.