Vrijwilligerswerk weeshuis Afrika

Doingoood werkt niet met ‘weeshuizen’ maar met crisisopvang. Weeshuis is een bekende term maar bij onze projecten betreft het crisisopvang. Eigenlijk is het woord ‘weeshuis’ in vele gevallen niet correct. Vaak zijn kinderen die in een ‘weeshuis’ wonen in Afrika geen weeskinderen. Zij komen ofwel uit extreem arme gezinnen, hebben een problematische thuissituatie of de alleenstaande ouder kan niet (goed) voor het kind zorgen.

Het woord ‘weeshuis’ is een bekende term, maar de projecten waarmee wij werken betreffen opvangcentra voor crisisopvang. Hier worden kinderen tijdelijk opgevangen tot er een definitieve oplossing is, bijvoorbeeld bij een pleeggezin of bij de ‘extended family’. In veel Afrikaanse landen worden een kinderen ook ‘weeskinderen’ genoemd wanneer zij 1 van beide ouders hebben verloren of wanneer de vader onbekend of afwezig is.

 

  • Geen weeshuizen maar crisisopvang
  • Pedagogische opleiding/ervaring gevraagd
  • Vanaf 18 jaar
  • Vanaf 4 weken
  • ‘Wijzer met kids’ voorbereidingstraining
  • Comfortabele Doingoood accommodaties
  • Nederlandse begeleiding op je bestemming

Pedagogische opleiding en/of ervaring

Voor het werken bij crisisopvang projecten vragen wij vrijwilligers met een pedagogische opleiding of werkervaring in het werken met kinderen. Heb je geen specifieke pedagogische opleiding of werkervaring, maar wel iets dat vergelijkbaar relevant is dan kun je -wanneer je aan de overige voorwaarden voldoet- in overleg alsnog in aanmerking komen voor vrijwilligerswerk bij deze projecten. Je dient dan wel bereid te zijn om de extra trainingsdag ‘Wijzer met kids’ te volgen bij onze partner Stichting Muses. De kosten bedragen 45 euro (je krijgt hierop nog 20% korting) en zijn voor je eigen rekening.

 

Gerenommeerde projecten

Wij kiezen er bewust voor om uitsluitend te werken met geregistreerde en gerenommeerde crisisopvangcentra die de doelstelling hebben om weeskinderen tijdelijk op te vangen en hen te plaatsen in een gezin. Dat betekent dat het aantal kinderen telkens roteert en dat een kind slechts een bepaalde periode in het centrum verblijft. De kinderen in dit project zijn veelal geen (volledige) weeskinderen.

Daarnaast kijken we naar andere factoren bijvoorbeeld of een project zich breder in de gemeenschap inzet, hoe het project gefinancierd wordt, algemene lokale reputatie van een project en integriteit van de projectleiding. Integriteit is lastig meetbaar en natuurlijk subjectief. Doordat onze lokale coördinatoren wekelijks op de projecten komen, kennen zij de mensen goed en dit helpt bij de beeldvorming. De projecten hieronder voldoen aan onze criteria en hebben naar onze beoordeling een integere werkwijze en een zuivere doelstelling.

Crisisopvang projecten Afrika

House of Joy

Tijdelijke opvang & gezinshereniging
Lilongwe – Malawi

House of Hope

Crisisopvang voor baby’s & gezinshereniging
Lilongwe – Malawi

‘Weeshuizen’ in Afrika

Vrijwilligerswerk doen in een ‘weeshuis’ is zeer populair. Wees je ervan bewust dat dit ook in de landen waar weeshuizen zijn bekend is. Helaas komt het regelmatig voor dat iemand van de lokale bevolking een ‘project’ begint met de bedoeling om hiermee vrijwilligers en donateurs aan te trekken. En niet zozeer vanuit de wens om een bijdrage te leveren aan het oplossen van een bestaand probleem. Met andere woorden; het project dient om inkomsten te genereren voor de oprichter(s) ervan en de kinderen in een dergelijk centrum zijn vaak kinderen uit de (arme) buurt en geen kinderen in nood.

Wij raden mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk in een weeshuis aan om zeer kritisch te zijn bij het selecteren van een project en de begeleidende organisatie. Lees ook dit blog om meer te weten te komen over ‘weeshuizen’ en de industrie die daarachter schuil kan gaan.