YODEP

Het project

YODEP is gevestigd een prachtige omgeving rondom Nteche Village, dit ligt iets buiten de stad Zomba. Om bij het YODEP centrum te komen wandel je vanaf het vrijwilligershuis door de community, waarbij je vast niet onopgemerkt blijft en er waarschijnlijk wel een aantal kinderen met je meelopen. YODEP is een breed project wat de mogelijkheid geeft om veel verschillende taken te doen (of hier uit te kiezen) en met veel verschillende doelgroepen samen te werken.

Youth for Development and Productivity (YODEP) is een community-based organisatie die in 1998 in de gemeenschap werd opgericht door betrokken jongeren, waaronder Joy Mwandama en McBlessings Buda. De organisatie is opgezet om te helpen bij het aanpakken van agressieve sociaal economische verslechtering van verweesde kinderen, jongeren en kinderen met HIV en handicaps, vrouwen en mensen die getroffen zijn door HIV /AIDS.

De hierboven genoemde categorieën worden meestal geconfronteerd met slechte sociaaleconomische omstandigheden, werkloosheid, HIV / AIDS, discriminatie, gebrek aan onderwijs en vaardigheden, armoede en voedselonzekerheid.

Om de situatie te verbeteren, helpt YODEP bij het coördineren en promoten van ontwikkelingsinitiatieven op verschillende gebieden. YODEP doet dit via veel verschillende programma’s. Om dit te doen, is YODEP strategisch gestructureerd in vijf serviceprogramma’s:

 1. Youth Development Programme
 2. Women and Children Programme
 3. Care and Support Programme
 4. Environment, Agriculture and food Security Programme
 5. Human Rights, Gender and Democracy Programme

Het ‘Youth Development Programme’ richt zich op jongeren tussen de 10 en 35 jaar. Binnen dit programma richt YODEP zicht op de volgende activiteiten:

 • Empowerment van jongeren
 • HIV / AIDS voorlichting
 • Sport en spel
 • Theater en dans
 • Ondersteuning van het onderwijs
 • ICT voor ontwikkeling, er is een ICT centrum waar ze jongeren de mogelijkheid bieden om te leren werken met computers
 • Het aanleren van beroepsvaardigheden
 • Leren over natuurbehoud (bijvoorbeeld door bomen opnieuw te planten en briketten te maken om te koken, zodat ze niet langer bomen hoeven te kappen).

Het ‘Women and Children Programme’ richt zich op verschillende onderdelen:

 • Wezen en andere kwetsbare kinderen (OVC)
  In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld het doen van huisbezoeken, voorzien in basisbehoeften, counseling sessies, onderwijsondersteuning (d.m.v. schoolgeld en schoolbenodigdheden), voedingsprogramma’s, aanleren van beroepsvaardigheden en bouw van huizen voor kinderen die zonder ouders/ verzorgers wonen.
 • Kinderbescherming;
  Een onderwerp wat hier aandacht krijgt is bijvoorbeeld het beëindigen van kind huwelijken. Ook is het doel ervoor te zorgen dat kinderen, die niet naar school gaan, weer terug op school te krijgen.
 • Early Childhood Development (ECD) Programme
  Hier valt het onderwijs op 3 kleuterscholen, binnen het verzorgingsgebied van YODEP, onder. Daarnaast wordt er binnen dit programma bijvoorbeeld gezorgd voor speel- en leermateriaal voor kinderen, wordt er één maaltijd per dag verzorgd voor de kinderen op de ECD’s, wordt er training gegeven aan zorgverleners en wordt er aan groeimonitoring gedaan.
 • Kinderen en jongeren met speciale behoeften
  Hierbij moet je denken aan ondersteuning van het onderwijs, voedzaam eten, ouderbijeenkomsten, trainen van ouders, training /oriëntatie in gebarentaal. Ook wordt er veel gedaan aan bewustmaking, zodat gehandicapten kinderen uit isolatie komen en naar school gaan. Daarnaast probeert YODEP de mindset te veranderen zodat mensen zich realiseren dat een beperking juist een mogelijkheid is. Tevens worden er bewegingsoefeningen gedaan (1 keer in de week bij één van de EDC’s en soms ook bij huisbezoeken).
 • Empowerment van vrouwen/ microkredieten
  Hier wordt onder andere aandacht besteed aan het aanleren van beroepsvaardigheden, zoals kleding maken, breien, koken en hair dressing.

Ook wordt er leiderschap training gegeven en doen ze ‘voice- out sessies’ waarbij vrouwen bewust worden gemaakt van de kracht in zichzelf en leren ook voor zichzelf op te komen (bijvoorbeeld tegen misbruik).

Onder het ‘Care and Support Programme richt zich op twee subprogramma’s:

 • HIV/AIDS Programme
  Dit programma probeert het verspreiden van HIV/ AIDS tegen te gaan door het geven van voorlichting. Er zijn hulpgroep therapieën, waarbij bijvoorbeeld wordt gesproken over uitdagingen met de medicijnen. Bovendien omvat dit programma; empowerment van mensen die leven met HIV / AIDS, zorg en ondersteuning voor kinderen die leven met HIV / AIDS en thuiszorg.

Tevens werken ze binnen dit programma aan inkomen-genererende activiteiten zoals het houden van geiten of kippen.

 • Elderly Support Programme
  Hieronder valt; thuiszorg, doorverwijzing, zorg en ondersteuning, hulp in voorziening van basisbehoeften, Inkomsten genererende activiteiten en het pleiten voor en verdedigen van de rechten van ouderen. Ook worden huizen van ouderen gerenoveerd of gebouwd.
 • Environment, Agriculture and food Security Programme
  Bijvoorbeeld door het oprichten van boomkwekerijen, permacultuur programma’s, de gemeenschap bewustmaken van bewaking van het milieu/ natuurbescherming en het ter beschikking stellen van landbouwproductiemiddelen.
 • Human Rights, Gender and Democracy Programme
  Dit programma richt zich op het vergroten van de bewustwording van verschillende groepen in de gemeenschap zodat beseffen en kunnen opstaan wanneer hun rechten worden geschonden. Ook worden trainingssessies gegeven op scholen en in gemeenschappen. Dit programma helpt lokale mensen ook om diensten te eisen die de overheid hen zou moeten bieden, zoals gezondheidsdiensten en het bouwen van een school in moeilijk bereikbare gebieden.

Vrijwilligster Jojanneke over YODEP in Malawi

Projectleider Joy over YODEP in Malawi

Vrijwilligers kunnen helpen/ondersteunen bij alle programma’s die genoemd zijn bij de projectbeschrijving.

Een aantal voorbeelden van concrete activiteiten:

 • Helpen met sport- en spelactiviteiten om kinderen en jongeren te motiveren. Het ‘Youth development Programme’ organiseert elke dag verschillende sport- en spelactiviteiten in verschillende gemeenschappen
 • Onderwijs: lesgeven aan jonge kinderen tussen 2 en 5 jaar oud. Je kunt helpen met lesgeven in bijvoorbeeld Engels, wiskunde en lezen. Je kunt ook activiteiten organiseren op één van de 3 verschillende Early Childhood Development centres. Of in kleine groepjes extra aandacht geven aan de kinderen die wat leermoeilijkheden hebben.
 • Lokale vrijwilligers helpen met eten uitdelen aan de kinderen en hetbereiden van voedsel voor de kinderen
 • Huisbezoeken; bezoek bijvoorbeeld ouderen, zieken of kwetsbare gezinnen. Je kunt bijvoorbeeld mee community ingaan en helpen identificeren welke behoeften er zijn en waar ondersteuning kan worden geboden. Je kunt helpen in het huishouden of helpen met het repareren van een dak of het renoveren of bouwen van huizen van de verschillende doelgroepen.
 • Het helpen werken in de moestuinen, helpen met landbouw
 • Engelse les geven
 • Het aanleren ‘life skills’aan de jeugd, dit omvat sociale en financiële vaardigheden en het leren plannen maken voor de toekomst.
 • Bijwonen van ‘‘Children Corners’

Hier verzamelen kinderen van 6 tot 18 jaar. Ze doen verschillende activiteiten die hen helpen hun lichaam sterk te maken. Bovendien wordt Psychosociale ondersteuning geboden aan kinderen die psychologisch zijn aangedaan. Kinderen leren ook hoe ze het hoofd moeten bieden aan levensuitdagingen en hoe en waar ze moeten rapporteren wanneer ze misbruikt worden.

 • Het geven van voorlichting over gezondheid, bijvoorbeeld over HIV / AIDS, hygiëne en sanitaire voorzieningen
 • Inspirerende gesprekken voeren met middelbare scholieren; mensen die rolmodellen kunnen zijn, zoals zij die zijn opgegroeid als weeskinderen en zij die uit arme gezinnen komen maar zich goed hebben ontwikkeld, worden uitgenodigd om kinderen/jongeren inspirerend te woord te staan. Bijvoorbeeld om studenten aan te moedigen om door te gaan met school.
 • Hulp op het ICT-centrum met de training van jongeren en kinderen over het gebruik van computers
 • Empowerment van vrouwen / Microkredieten; YODEP werkt met ongeveer 70 vrouwengroepen in de gemeenschap, ze sparen samen en geven elkaar kleine leningen. Je kunt deze bijeenkomsten bijwonen en helpen met het organiseren ervan. Ook kun je helpen met het aanleren van beroepsvaardigheden
 • Helpen in de ‘special needs’ klas
 • Kinderen met een beperking helpen bij het doen van bewegingsoefeningen
 • En meer … Zoals helpen met websitetoepassingen. Je kunt ook helpen met het promoten van het project door verhalen en foto’s te posten over wat er gedurende een dag gebeurt

Verder: YODEP waardeert het ten zeerste wanneer je eigen initiatief toont en bereid bent om je eigen ervaringen, kennis en talenten te delen met de lokale vrijwilligers.

Begeleiding

De begeleiding van vrijwilligers in Zomba is grotendeels in handen van lokale projectmanagers. Deze projectleiders hebben meerdere jaren ervaring met het begeleiden van vrijwilligers. Ze doen dit met veel verantwoordelijkheid en behulpzaamheid. Als vrijwilliger bij YODEP is de projectleider Joy je eerste aanspreekpunt. Daarnaast wordt je bij aankomst bij Pakachere Backpackers opgevangen door Annelies, onze Nederlandse vertegenwoordiger van Doingoood in Zomba, die je ook altijd kunt bellen tijdens je verblijf in Zomba.  In het begin zal Annelies het project om de week bezoeken. Om de andere week is er een spreekuur bij Pakachere waarin je, indien gewenst, met haar kunt spreken over de gang van zaken.

Doingoood heeft in Malawi (standplaats Lilongwe) daarnaast een Nederlandse Country Coördinator die vrijwilligers begeleidt, zij is indien nodig ook telefonisch bereikbaar en staat 24/7 standby in geval van nood. Annelies werkt, voor de begeleiding van Doingoood vrijwilligers, nauw samen met onze Country Coördinator.
Aankomsten
In Zomba werken we met een vaste aankomstdag; maandag. Op maandag wordt de transfer voor je geregeld van de luchthaven van Blantyre naar Zomba en zal je ontvangen worden bij Pakachere Backpackers. Vervolgens overnacht je 2 nachten in Pakachere voordat je naar je project gaat. Op dinsdag krijg je een briefing van Annelies en word je wegwijs gemaakt in Zomba. Op woensdag is de project introductie bij YODEP. Vanaf woensdag zul je ook in het vrijwilligershuis van YODEP verblijven.
* Mocht je toch op een andere dag aankomen in Blantyre dan is de Airport Transfer en zijn de eventuele extra nachten in Pakachere Backpackers op eigen kosten.
 

Voorwaarden

 • Minimale leeftijd 18 jaar
 • Affiniteit met de doelgroepen van dit project
 • Bereidheid om je aan te passen aan de lokale situatie en werkwijze
 • Je bent flexibel en bereid om ervaringen en kennis te delen met de lokale vrijwilligers
 • Enthousiast zijn over, en het willen leren van, het leven in de community en YODEP activiteiten
 • Je bent zelfredzaam, geduldig en onafhankelijk
 • Je toont initiatief, hebt het vermogen om te improviseren
 • Goede beheersing van de Engelse taal
 • Je werkt mee aan verkrijging en overhandiging van een Verklaring Omtrent Gedrag(VOG).
 • Je rookt en drinkt niet; althans nooit op het project

Soms komt het voor dat er op lokaal niveau in een project veranderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld in hun werkwijze of in het management. Indien deze situatie ertoe leidt dat Doingoood de inzet van vrijwilligers op dit project daardoor niet (meer) wenselijk vindt dan zullen wij een alternatief project aan de vrijwilliger voorstellen.

Interculturele ervaring

Vrijwilligerswerk of stage doen in het buitenland is voor jou een prachtige ervaring; je leeft een tijdje in een andere cultuur, met andere gewoonten. Doordat je onderdeel uitmaakt van het dagelijks leven van de lokale bevolking ervaar je dingen die een gewone toerist niet meemaakt. Het wordt voor jou een hele leerzame, avontuurlijke ervaring. Doingoood zal er alles aan doen om jouw reis en verblijf in Afrika zo positief en onvergetelijk mogelijk te maken.

Doingoood heeft met alle project-partners in Afrika een persoonlijke relatie. Wij staan voor verantwoord vrijwilligerswerk en onderschrijven de richtlijnen van Better Care Network ten aanzien van internationaal vrijwilligerswerk. Daarom kijken wij niet alleen naar de voordelen voor onze vrijwilliger en/of stagiaire, maar bewaken ook dat jouw komst op het project effectief en verantwoord is.

Verantwoord internationaal vrijwilligerswerk en/of stage

Doingoood wil bijdragen aan een stuk bewustwording bij vrijwilligers en stagiaires over de impact van jouw verblijf in Afrika. Sta daarom even stil bij de volgende zaken:

 • Ben je je ervan bewust dat jouw rol ondersteunend is op het project? Elk project heeft eigen personeel dat verantwoordelijk is voor het werk op het project. Jouw rol is extra ondersteuning met jouw tijd, aandacht, vaardigheden, kennis en inzet. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligers of stagiaires 'orde op zaken' gaan stellen bij een project of naar eigen inzicht allerlei veranderingen gaan doorvoeren.
 • Welke vaardigheden heb jij die je kunt inzetten bij jouw project? Zou je jezelf dit soort werkzaamheden ook toevertrouwen als je het in Nederland zou moeten doen?
 • Ben je bereid voldoende tijd te besteden aan je eigen voorbereiding? Dat houdt in het lezen van alle schriftelijke informatie die je van ons krijgt, maar ook het volgen van de verplichte reguliere voorbereidingstraining en in sommige gevallen de Wijzer met kids training bij stichting Muses?
 • Begrijp je ons duurzaamheidsbeleid en kun je je hieraan committeren? Het is niet de bedoeling dat je naar eigen inzicht spullen gaat uitdelen of donaties gaat geven. Doingoood heeft niet voor niets een zorgvuldig uitgedachte visie hierop, gebaseerd op onze jarenlange ervaring.
 • Begrijp je dat je de privacy van mensen (vooral kinderen) moet respecteren? Je kan niet zomaar van alles en iedereen foto's of selfies maken en deze op Facebook/Instagram zetten. Doingoood heeft een social media gedragscode.

Vrijwilligershuis
Je verblijft in een klein huis voor vrijwilligers in de zeer gastvrije gemeenschap rond Nteche Village, een stuk buiten het centrum van Zomba. Het huis van YODEP ligt in het midden van zijn verzorgingsgebied, omringd door onder andere heuvels, huizen van de lokale bevolking, rivieren en bomen.

Het huis heeft kleine slaapkamers en een woonkamer, er zijn 4 bedden en er is een eetkamer. Buiten is er een plek waar je op een lokale manier (lees: op een vuurtje, maar dit doet een huismoeder voor je) kunt koken. Je toilet bevindt zich buiten en is niet meer dan een gat in de grond. Je kunt ‘douchen’ met een emmer water in een hut achter het huis.

Als vrijwilliger woon je tussen de gemeenschap in het midden van het dagelijkse leven in Malawi. De omstandigheden in de gemeenschap zijn echt ‘back to basic’, hoewel er bij het vrijwilligershuis van YODEP stromend water en elektriciteit is (maar bijvoorbeeld geen koelkast). Houd in gedachten dat we nog steeds in Malawi zijn, waar veel stroomuitval plaatsvindt. Je zult zeker vaak een diner bij kaarslicht hebben. Ook het bereik van internet kan slecht zijn in dit gebied.

Het vrijwilligershuis ligt op ongeveer 500 meter van het project. Voor huisbezoeken en andere programma’s moet je een langere afstand afleggen. Natuurlijk doe je dit samen met één van de leden van het project. Je beweegt je meestal te voet binnen de gemeenschap en van en naar huis, hierbij leer je de prachtige landelijke omgeving en de vriendelijke mensen kennen. Soms worden, indien nodig, fietstaxi’s gebruikt. Het huis ligt in een rustige omgeving, omringd door prachtige uitzichten.

Er is een huismoeder aanwezig in het vrijwilligershuis. Ze begeleidt je in het huis en in de buurt, ze kookt en maakt schoon. Tegen een kleine vergoeding kan ze ook de was voor je doen, dit is tussen de 2 en 4 euro, maar hangt af van de hoeveelheid kleding. De huismoeder zorgt ook voor het koken van de (lokale, eenvoudige) avondmaaltijd.

Er is ook een bewaker bij het huis tijdens de avond / nacht. Met een taxi ben je in ongeveer 15 minuten in Zomba, waar je boodschappen kunt doen en kunt internetten. De kosten voor een taxi zijn ongeveer 3.000 Malawische kwacha (dit is ongeveer 4,50 euro) voor een enkele reis van het YODEP vrijwilligershuis naar Pakachere Backpackers. Joy weet wat de beste en betrouwbare chauffeurs zijn die je kunt gebruiken.

Zomba
In Zomba zijn allerlei faciliteiten; je hebt een aantal supermarkten en andere winkels, er zijn een paar restaurantjes en meerdere guesthouses. In het weekend kun je in je vrijwilligershuisje blijven, maar bij Pakachere Guesthouse kunnen Doingoood vrijwilligers, op eigen kosten maar wel met korting, overnachten. Ook kun je hier uiteraard ontbijten, lunchen en avondeten of gewoon iets komen drinken. Ook veel mensen die in Zomba wonen komen regelmatig in het weekend even naar Pakachere om te socialisen. Op dinsdagavond is er Paka avond, dan zijn er altijd veel vrijwilligers en expats die naar Pakachere Backpackers komen om samen te eten en bij te praten.

Verder is de omgeving van Zomba adembenemend mooi en zijn er de omgeving meerdere leuke activiteiten te doen, zoals een hike op Zomba Plateau, een bezoek aan een thee plantage, een gamedrive en boot safari in Liwonde National Park en relaxen aan Lake Malawi, bijvoorbeeld bij Cape Maclear.

Prijzen verblijfs- en begeleidingskosten

In Zomba werken wij met aankomstdagen op maandag. Tot 3 dagen eerder aankomen, bijvoorbeeld vlak voor of in het weekend, is ook mogelijk. Wij regelen in dat geval de airport transfers op de dag dat je aankomt. Je wordt opgehaald door een lokale chauffeur. We boeken in dat geval extra nachten bij Pakachere voor je. Hiervoor moeten we eerst de beschikbaarheid bij Pakachere checken, voor we jou akkoord kunnen geven. De kosten voor deze extra nachten (€ 10 per nacht excl. maaltijden) vind je dan terug op je faktuur. Op maandag ontmoet je Annelies, jouw begeleider en aanspreekpunt, voor je verdere introductie in Zomba en bij het project. Helaas is het niet mogelijk -omdat Annelies ook doceert op de lokale Universiteit en niet fulltime voor Doingoood werkt- om af te wijken van de introductiedag op maandag. Houd a.u.b. in gedachten dat Annelies vanaf maandag pas beschikbaar is voor jouw vragen en begeleiding. De dagen die je eerder dan maandag aankomt, breng je daardoor zelfstandig door. Dat is overigens prima te doen. Zomba is een klein en gemoedelijk stadje en de medewerkers van Pakachere kunnen je ook informatie geven als je op pad wilt. 

De minimale verblijfsduur is 4 weken. Zorg a.u.b. dat je niet korter dan 28 dagen blijft (gerekend vanaf de aankomstdag). Je kunt vervolgens zelf bepalen hoe lang je wilt blijven en dit hoeven ook geen exact aantal weken te zijn. Voorbeeld: je kunt ook 6 weken en 4 dagen blijven als je dat zou willen of elke andere gewenste reisduur. Wij berekenen je exacte verblijfs- en begeleidingskosten naar aanleiding van jouw aankomst- en vertrekdatum. Er zijn geen vaste vertrekdagen.

Bespaar tip Malawi

Naar Malawi kan je niet rechtstreeks vliegen, je hebt altijd 1 of meerdere overstaps. Als je zo goedkoop mogelijk wilt vliegen, kijk dan eens via Google Flights en zoek op tickets vanaf Düsseldorf (Duitsland) of Brussel (België) naar Blantyre. Wij konden tickets vinden voor rond de 600-700 euro voor een retour. Je hebt dan wel meerdere overstappen en een wat langere reistijd, maar de kostenbesparing is dat zeker waard!

BestemmingZomba - Malawi
4 weken€ 998
8 weken€ 1698
12 weken€ 2398
16 weken€ 2798
26 weken€ 3878

Let op: St. Lukes hospital vraagt een vergoeding voor de begeleiding (incl. verplichte donatie) van vrijwilligers en stagiaires. Deze bedraagt € 260 per 4 weken voor vrijwilligers en € 425 per maand voor stagiaires. Deze bedragen zijn niet inbegrepen in de deelnamekosten die je aan Doingoood betaalt en dienen ter plaatse voldaan te worden.

Prijzen zijn geldig voor vertrekken tot 31/12/2019. Doingoood is deelnemer aan het garantiefonds GGTO en is verplicht om €15 per boeking (apart) in rekening te brengen.

Transparant over kosten

Doingoood staat voor kwaliteit en integriteit. Wij zijn transparant over de kosten en hebben een pagina voor je samengesteld die verdere toelichting geeft over de opbouw van de reis- en verblijfskosten.

Wat is inbegrepen in de verblijfs- en begeleidingskosten

 

 • Voorbereidingstraining van 1 (volle) dag voor vertrek
 • Uitgebreide informatie vooraf, ter voorbereiding
 • Introductie en standby gedurende je gehele verblijf door onze Nederlandse begeleiding
 • Accommodatie 'in the village' in het vrijwilligershuisje van het project, houd er rekening mee dat dit back to basic is
 • Dagelijks ontbijt bij YODEP en MAWA (Bij St. Lukes verzorg je dit zelf)
 • Transfers bij aankomst en vertrek van/naar luchthaven Blantyre (let op: alleen voor projecten in Zomba vlieg je op Blantyre)
 • Eerste 2 overnachtingen bij Pakachere
 • Introductie op je project door projectleiding
 • Certificaat

Wat is niet inbegrepen

De verplichte bijdrage aan garantiefonds GGTO, van € 15 per boeking.
Vluchten, verzekeringen en vaccinaties
Lunch en diner
Visa eerste 30 dagen $ 75,00*. Daarna verlengen voor gemiddeld 10 euro per maand, tot maximaal 3 maanden.
Kosten voor je VOG
Kosten woon-werkverkeer (afhankelijk van het project). Gemiddeld ongeveer tussen € 1,50 tot € 3,00 per dag
Uitgaven van persoonlijke aard
Eventuele extra kosten die het project in rekening brengt, zoals bij St. Lukes hospital

*via een visumbureau zijn visumkosten hoger omdat visumbureaus bemiddelingskosten rekenen

Indicatie bijkomende kosten

 

Vliegticket tussen 600 en 900 euro. Hoe vaker je bereid bent over te stappen, hoe voordeliger het wordt. Ethiopean Airlines is een prima maatschappij met relatief voordelige vluchten. Bespaar tip: Naar Malawi kan je niet rechtstreeks vliegen, je hebt altijd 1 of meerdere overstaps. Als je zo goedkoop mogelijk wilt vliegen, kijk dan eens via Google Flights en zoek op tickets vanaf Düsseldorf (Duitsland) naar Lilongwe (of Blantyre, als je naar Zomba gaat). Wij konden tickets vinden voor rond de 600-700 euro voor een retour. Je hebt dan wel meerdere overstappen en een wat langere reistijd, maar de kostenbesparing is dat zeker waard!

Boodschappen voor maaltijden; ongeveer 3-5 euro per dag. Kan goedkoper als je een gezamenlijke 'pot' maakt met je mede vrijwilligers. Op de markt groenten en fruit kopen is voordeliger dan in de supermarkt.
Visa: Single entry visum $ 75 voor 30 dagen. Let op: wanneer je op safari gaat naar Zambia dan betaal je zowel bij binnengaan Zambia ($ 50) als bij opnieuw binnenkomen Malawi ($ 75). Verlengen na 30 dagen kost ongeveer 10 euro per maand.
4-daagse safari naar Zambia vanaf $ 530 p.p.
Bekijk de safari en weekendtrips

Tip: Fondsenwerving

Heb je er wel eens aan gedacht om (een deel van) de kosten van je reis en verblijf via fondsenwerving bij elkaar te krijgen? Sommige mensen zien op tegen de kosten die gepaard gaan met hun vrijwilligerswerk of buitenland stage en zetten een fondsenwerving hiervoor op. Ook als je je project een extra boost wilt geven met een donatie is fondsenwerving een goed idee. Lees alles over fondsenwerving en download gratis onze Toolkit Fondsenwerving.

Nu aanmelden, later betalen

Indien je verzekerd wilt zijn van een plaats bij jouw favoriete project of reis dan wil je wellicht ruim van tevoren aanmelden. Gelukkig hoef je bij ons niet direct de gehele faktuur te betalen. Bij aanmelding betaal je 20% en het resterende faktuurbedrag betaal je 12 weken voor vertrek. Wel zo handig want dan kun je nog even sparen zonder dat je het risico loopt dat het programma vol is.

Ik heb een leuk project gezien en heb (misschien) interesse in vrijwilligerswerk of stage. Wat nu?

Je hebt een aantal opties:
Je meldt je direct aan voor het project. Na ontvangst van jouw aanmelding krijg je van ons een e-mail met de verdere stappen in de procedure. Het bijwonen van een informatie bijeenkomst (2,5 uur) is optioneel en bedoeld ter oriëntatie. Het volgen van een voorbereidingstraining (1 dag) is verplicht.
Je meldt je aan voor een informatiebijeenkomst. Op onze informatie bijeenkomsten hoor je alles over het vrijwilligerswerk/ de stage, het verblijf, de begeleiding en organisatie ter plaatse en de projecten waar je vrijwilligerswerk of stage kan doen.
Je kunt ook de reisblogs lezen van vrijwilligers en stagiaires die al in Afrika geweest zijn. Op die manier krijg je een heel zuiver en rechtstreeks beeld van hun belevenissen.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over vrijwilligerswerk of stage in Afrika

Je hebt een aantal opties:
Je kunt de e-brochure downloaden.
Je meldt je aan voor een gratis en vrijblijvende informatiebijeenkomst. Op onze informatie bijeenkomsten hoor je alles over vrijwilligerswerk of stage, het verblijf, de begeleiding en organisatie ter plaatse en de projecten waar je vrijwilligerswerk kan doen.
Je kunt ook de reisblogs lezen van vrijwilligers die al in Afrika geweest zijn. Op die manier krijg je een heel zuiver en rechtstreeks beeld van hun belevenissen.

Ik kom uit België. Kan ik mij aanmelden?

Jazeker! De procedure is precies hetzelfde voor Belgische geïnteresseerden. Het bijwonen van een informatie bijeenkomst is niet verplicht. We raden je wel aan om alle informatie op onze website goed te lezen en onze voorlichtingsfilm te bekijken.Het volgen van de voorbereidingstraining is wel verplicht. Deze worden in Nederland gegeven. Dit betekent dat je één maal 1 volle dag naar Nederland dient te reizen voor het bijwonen van de training. Je kunt zelf een datum kiezen die jou schikt. Meer informatie hierover ontvang je na je definitieve aanmelding.

Ik ben 50-plusser. Kan ik mij aanmelden?

Jazeker! Het is belangrijk dat je in goede gezondheid verkeert en fysiek voldoende fit bent om in een ontwikkelingsland te helpen. Wij proberen zoveel mogelijk een mix te maken van vrijwilligers van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden. Hierdoor kunnen wij veel betekenen voor onze projectpartners in Afrika. Ongeveer 25% van onze vrijwilligers zijn 50-plussers. Meer over vrijwilligerswerk voor 50-plussers.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. Een voldoende beheersing van de Engelse taal is nodig om op je project goed te kunnen communiceren.

Per project vind je informatie over de voorwaarden die aan vrijwilligers en/of stagiaires gesteld worden. Een flexibele en actieve houding zijn bij alle projecten belangrijk.  Ook wordt van je verwacht dat je zelfstandig kunt werken en zelf initiatieven neemt. Bij enkele projecten wordt specifieke werkervaring of een opleiding gevraagd, zoals bij ziekenhuizen of projecten met kinderen. Per project staat dit duidelijk aangegeven.

Hoe weet ik of Doingoood een goede organisatie is om voor te kiezen?

De keuze voor een organisatie die het beste bij je past kan best lastig zijn. Er zijn veel aanbieders van vrijwilligerswerk, stage en reizen in Afrika. Hoe kun je door de bomen het bos dan nog zien? Onderstaand een paar zaken waar je op kunt letten:

Welke maatregelen voor verantwoord voluntourism neemt de organisatie?
Download de checklist voor vrijwilligerswerk in het buitenland. Hierin vind je nuttige informatie voor een goede voorbereiding en een goede selectie van de begeleidende organisatie.
Neem je verantwoordelijkheid en stel kritische vragen aan jouw begeleidende organisatie over je project. Vraag naar waarborging van kwaliteit, integriteit en werkwijze. Op die manier zorg je ervoor dat niet alleen jij zelf een mooie tijd tegemoet gaat op je project, maar ook dat je niet onbewust en ongewild meewerkt aan kinderexploitatie.

Doingoood volunteer work heeft jarenlange ervaring met het werken met mensen en projecten in ontwikkelingslanden. Wij hebben niet voor niets een uitgebreid voorbereidingstraject, wij screenen projecten waarmee we samenwerken en geven gedegen begeleiding ter plaatse. Kortom, wij faciliteren je zoveel mogelijk om een zorgeloze en goede tijd te kunnen hebben in Afrika. Veel zaken hebben wij achter de schermen al standaard goed geregeld. Dit is wellicht niet direct zichtbaar voor jou tijdens je vrijwilligerswerk maar je kunt er wel van opaan dat je in goede handen bent, dat er voor alle scenario's een draaiboek klaar ligt en dat je terecht komt in een betrouwbaar en zorgvuldig geselecteerd project.

Doingoood is zeer selectief bij het selecteren van alle samenwerkingspartners en daarbovenop nog specifiek in het werken met 'weeshuizen'. Sowieso werken wij op elke bestemming met Nederlandse medewerkers waardoor wij kwaliteit en integriteit zoveel mogelijk kunnen waarborgen. We komen immers zelf wekelijks op de projecten waardoor de lijnen kort zijn. We kunnen met eigen ogen de situatie monitoren, beoordelen en volgen. Wij kiezen er bewust voor om uitsluitend te werken met geregistreerde en gerenommeerde projecten. We werken niet met 'weeshuizen' maar met crisisopvangcentra die de doelstelling hebben om kinderen tijdelijk op te vangen en hen weer te plaatsen in een gezin. Dat betekent dat het aantal kinderen telkens roteert en dat een kind slechts een bepaalde periode in het centrum verblijft.

Hoe kan ik mij aanmelden voor stage of vrijwilligerswerk?

Er zijn 2 opties:
Direct aanmelden voor vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld als je al een project hebt gekozen en al veel informatie op deze website hebt gelezen.
Aanmelden voor een gratis en vrijblijvende informatie bijeenkomst. De ideale manier om de organisatie te leren kennen, al je vragen te stellen, ervaringen van oud-vrijwilligers te horen en je mogelijkheden te ontdekken.

Kan ik zelf mijn project kiezen?

Ja. Bij Doingoood kun je zelf bepalen op welk project en in welk land je je graag wilt gaan inzetten. Plaatsing is afhankelijk van de voorwaarden voor deelname aan het project en de beschikbaarheid van het project, dit stemmen we vooraf met je af. Echter, soms kan het gebeuren dat lokale veranderingen of situaties ertoe leiden dat wij genoodzaakt zijn je een alternatief project voor te stellen. Dit komt niet veel voor, maar is is een mogelijkheid waarmee je rekening dient te houden. Wij zullen in dat geval zoveel mogelijk rekening houden met jouw wensen. Doingoood verwacht van haar vrijwilligers daarom een flexibele instelling.

Wat is de minimale leeftijd voor vrijwilligerswerk in Afrika?

De minimale leeftijd voor vrijwilligerswerk is bij ons 18 jaar. Voor sommige projecten is dit 21 jaar of zelfs 25 jaar. Per project staat dit aangegeven. Er is geen maximum leeftijd voor vrijwilligerswerk. Wel is het belangrijk voor een vrijwilliger om in goede gezondheid te verkeren en goed ter been te zijn. Doingoood volunteer work wil ook vrijwilligerswerk in Afrika onder 50-plussers promoten. Wij proberen zoveel mogelijk een mix te maken van vrijwilligers van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden, waardoor wij veel kunnen betekenen voor onze partnerprojecten in Afrika.

Wat is de minimale verblijfsduur?

De minimale verblijfsduur bedraagt 4 weken. Voor sommige projecten is dit 6 of 8 weken of zelfs 3 maanden. Wij vinden 4 weken de minimale periode die nodig is om daadwerkelijk effectief te kunnen zijn op je project.In praktijk blijkt dat veel vrijwilligers, als ze eenmaal op hun project zijn, 4 weken alsnog erg kort vinden. Indien je de mogelijkheid hebt om langer te blijven dan 4 weken dan adviseren wij je zeker om dit te overwegen. Hoe langer je blijft, hoe effectiever het vrijwilligerswerk wordt.Natuurlijk is niet iedereen in de gelegenheid om 4 weken of langer te blijven. In dat geval is meegaan op een 2- of 3-weekse Social Safari Experience een goede keuze. Een inspirerende combinatie van reizen en vrijwilligerswerk!

Waarom moet ik betalen voor vrijwilligerswerk?

Je betaalt niet voor het doen van vrijwilligerswerk of stage. Je betaalt voor de kosten die gepaard gaan met je reis: kosten van je transfers, het verblijf, de organisatie, voorbereiding en de begeleiding van je vrijwilligerswerk of stage. De projecten in Afrika waar je vrijwilligerswerk of stage gaat doen zijn volledig afhankelijk van giften en kunnen de kosten voor jouw reis en verblijf niet betalen. Deze kosten zijn daarom voor rekening van de vrijwilliger of stagiaire zelf. Jouw gehele verblijf als vrijwilliger of stagiaire wordt zorgvuldig georganiseerd en begeleid, zowel in Nederland als in Afrika. Wij werken met Nederlandse coördinatoren op onze bestemmingen. De lijnen zijn kort en direct en onze betrokkenheid is hoog. Hierdoor kunnen wij kwaliteit en integriteit maximaal waarborgen. Onze grootste prioriteit is veiligheid en welzijn van onze vrijwilligers, stagiaires en reizigers. Daarom besteden we hier ook veel tijd en aandacht aan.

Wat kost het?

Je betaalt aan ons vooraf verblijfs- en begeleidingskosten. De exacte prijs kun je per project terugvinden. Deze kosten dekken alle kosten rondom de organisatie van je vrijwilligerswerk zoals transfers, begeleiding, huisvesting, maaltijden en organisatie. De kosten voor de vliegreis, verzekeringen, visa en persoonlijke uitgaven zijn niet bij de prijs inbegrepen.

Hoe zijn de kosten opgebouwd?

Doingoood staat voor kwaliteit en integriteit. We willen graag transparant zijn over kosten. We hebben een pagina voor je samengesteld waarin de opbouw van de verblijfs- en begeleidingskosten staat toegelicht.

Reis ik alleen of met een groep?

Bij Doingoood volunteer work doe je vrijwilligerswerk op individuele basis. Dat houdt in dat wij geen groepen samenstellen van vrijwilligers die tegelijkertijd vrijwilligerswerk gaan doen. Tijdens je verblijf in Afrika zul je vaak met meerdere Doingoood vrijwilligers op je project werken of in je accommodatie verblijven. Er is daarom genoeg gelegenheid om met andere vrijwilligers op te trekken, ook in je vrije tijd. Tijdens de voorbereidingstraining voor vrijwilligerswerk ontmoet je wellicht alvast mede reizigers.Het is mogelijk om voor vertrek de contactgegevens te ontvangen van vrijwilligers die in dezelfde periode als jij vrijwilligerswerk gaan doen. Uiteraard verstrekken wij deze gegevens (naam en e-mailadres of Facebook profiel) alleen nadat we hiervoor toestemming hebben gekregen van de betreffende persoon.Wil je toch liever Afrika ontdekken in een groep en onder begeleiding van Nederlands sprekende reisleiding? Kijk dan eens naar de Social Safari Experience. Dit is een inspirerende combinatie van reizen en vrijwilligerswerk.

Hoe moet ik mij voorbereiden?

Een goede voorbereiding is ontzettend belangrijk. Voor jezelf, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Voor je project, zodat zij maximaal kunnen profiteren van jouw inzet. Doingoood verstrekt ontzettend veel inhoudelijke informatie over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met je verblijf en activiteiten in Afrika. Doe hier je voordeel mee en bereid je goed voor! Op de pagina 'voorbereiding' op onze website kun je een filmpje bekijken en allerlei tips en inspiratie vinden.

Wat is het Doingoood huis?

In Kampala (Oeganda) en Lilongwe (Malawi) beschikken wij over een Doingoood huis. Dit is een accommodatie waar onze vrijwilligers zelfstandig verblijven. Je deelt een slaapkamer (stapelbedden) met anderen. In Oeganda is er plaats voor 16 mensen in het huis. In Malawi kunnen 10 mensen in 'huis 1' en 6 mensen in 'huis 2' verblijven. Je verblijft hier uitsluitend met vrijwilligers/ stagiaires onder elkaar. Wij zorgen voor een lokaal basis ontbijt en voor de schoonmaak. Je zorgt zelf voor de lunch en het diner.

Wat is een gastgezin?

Een gastgezin is een familie die door ons geselecteerd is om vrijwilligers te huisvesten. Onze voorwaarden aan een gastgezin:

Minimaal 1 gezinslid spreekt goed Engels
Er is een aparte slaapkamer met minimaal 2 slaapplaatsen beschikbaar
De woning bevindt zich in een veilige buurt of op een bewaakte compound
De woning beschikt over stromend water en elektriciteit (het kan wel zijn dat het uitvalt)
De woning beschikt over goed sanitair
De kamer of een kast in de kamer kan worden afgesloten.

Welke verblijfsmogelijkheden zijn er?

Dat hangt af van het land en het project waar je verblijft. Bij elk project kun je de specifieke informatie hierover vinden bij het tabblad 'huisvesting'.

Is er wifi in het Doingoood huis?

In Oeganda is er wifi in het Doingoood huis. doordat deze gebruikt wordt door meerdere apparaten kan deze wifi zeer traag zijn. Het is niet geschikt om te gebruiken voor Skype met camera (wel zonder, alleen geluid), voor downloaden of films kijken. Je kunt het wel gebruiken voor het checken en sturen van e-mails, het bijwerken van je blog en het updaten van Facebook.

In het huis in Malawi is helaas geen wifi.

Je kunt op alle bestemmingen tijdens de city tour een lokale usb stick of een simkaart aanschaffen waarop je internet tegoed kunt zetten. Deze kun je gebruiken in je laptop of tablet zodat je toch over draadloos internet beschikt.

Hoe reis ik van de accommodatie naar het project?

Per openbaar vervoer.

In Oeganda wordt de boda boda (brommer taxi) veel gebruikt omdat dit het snelste is vanwege de grote verkeersopstoppingen in de stad. Doingoood geeft valhelmen in bruikleen aan vrijwilligers.

In Tanzania wordt de dala dala (minibus) en de piki piki (brommer taxi) veel gebruikt.

In Malawi reis je per minibus of per tuktuk (overdekte brommer taxi voor maximaal 2 passagiers tegelijk).

De reisafstand varieert in alle gevallen tussen 15 en 60 minuten, afhankelijk van het project dat je gekozen hebt.

Wat moet ik zelf meenemen?

In Malawi: een klein (!) hangslotje om de kast mee af te sluiten. Handdoeken voor dagelijks gebruik en een badlaken voor als je wilt gaan zwemmen.

In Oeganda: een badlaken voor als je wilt gaan zwemmen.

In Tanzania: een muskieten net voor boven je bed.

Welke maaltijden zijn inbegrepen?

In het Doingoood huis Oeganda en Malawi: lokaal ontbijt bestaande uit brood, boter, jam, pindakaas, thee en melk. Overige producten kun je zelf aanschaffen.

Bij het gastgezin: lokaal ontbijt en diner

In Tanzania: ontbijt op alle dagen en diner op maandag tot en met vrijdag. In het weekend kook je zelf.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

De minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar. Een voldoende beheersing van de Engelse taal is nodig om op je project goed te kunnen communiceren.

Per project vind je informatie over de voorwaarden die aan vrijwilligers en/of stagiaires gesteld worden. Een flexibele en actieve houding zijn bij alle projecten belangrijk.  Ook wordt van je verwacht dat je zelfstandig kunt werken en zelf initiatieven neemt. Bij enkele projecten wordt specifieke werkervaring of een opleiding gevraagd, zoals bij ziekenhuizen of projecten met kinderen. Per project staat dit duidelijk aangegeven.

Hoe goed moet mijn Engels zijn?

Op alle bestemmingen waar Doingoood samenwerkt met projecten is de voertaal Engels. Daarnaast wordt de originele taal van het land zelf gesproken. Je Engels hoeft niet foutloos of vloeiend te zijn, maar je dient wel zelfstandig eenvoudige gesprekjes te kunnen voeren en jezelf te kunnen redden in de meeste situaties op je project en buiten de deur (werkzaamheden afstemmen met collega’s, de weg vragen, in een restaurant, met afdingen, in het openbaar vervoer etc.).

Op deze pagina vind je een video waarmee je kunt 'testen' of je Engels voldoende is.

Waarom moet Ik een VOG overhandigen?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geeft aan dat je gedrag geen belemmering vormt voor de uitoefening van een bepaalde functie. Onze vrijwilligers komen in aanraking met kwetsbare kinderen en wij ervaren het als onze verantwoordelijkheid om te doen wat binnen ons vermogen ligt om deze kinderen te beschermen. Het aanvragen van de verklaring gaat digitaal. Wij zetten je aanvraag klaar en jij kunt hem zelf verder afhandelen. Hiervoor heb je een DigID nodig. Je ontvangt dan binnen enkele dagen de verklaring, die je instuurt naar Doingoood volunteer work. De kosten die de gemeente voor de uitgifte van een VOG berekent bedragen ongeveer € 25,00. Meer weten over de VOG. Belgische vrijwilligers vragen bij de eigen gemeente een Attest van Goed gedrag en Zeden aan (specifiek voor het werken met kinderen!).

Wat zijn de leeftijdseisen voor vrijwilligerswerk?

De minimale leeftijd voor vrijwilligerswerk is bij ons 18 jaar. Voor sommige projecten is dit 21 jaar of zelfs 25 jaar. Per project staat dit aangegeven. Er is geen maximum leeftijd voor vrijwilligerswerk. Wel is het belangrijk voor een vrijwilliger om in goede gezondheid te verkeren en goed ter been te zijn. Doingoood volunteer work wil ook vrijwilligerswerk in Afrika onder 50-plussers promoten. Wij proberen zoveel mogelijk een mix te maken van vrijwilligers van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden, waardoor wij veel kunnen betekenen voor onze partnerprojecten in Afrika.

Wat is de minimale verblijfsduur?

De minimale verblijfsduur bedraagt 4 weken. Voor sommige projecten is dit 6 of 8 weken of zelfs 3 maanden. Wij vinden 4 weken de minimale periode die nodig is om daadwerkelijk effectief te kunnen zijn op je project.In praktijk blijkt dat veel vrijwilligers, als ze eenmaal op hun project zijn, 4 weken alsnog erg kort vinden. Indien je de mogelijkheid hebt om langer te blijven dan 4 weken dan adviseren wij je zeker om dit te overwegen. Hoe langer je blijft, hoe effectiever het vrijwilligerswerk wordt.Natuurlijk is niet iedereen in de gelegenheid om 4 weken of langer te blijven. In dat geval is meegaan op een 2- of 3-weekse Social Safari Experience een goede keuze. Een inspirerende combinatie van reizen en vrijwilligerswerk!

Waarom moet ik betalen voor vrijwilligerswerk?

Je betaalt niet voor het doen van vrijwilligerswerk of stage. Je betaalt voor de kosten die gepaard gaan met je reis: kosten van je transfers, het verblijf, de organisatie, voorbereiding en de begeleiding van je vrijwilligerswerk of stage. De projecten in Afrika waar je vrijwilligerswerk of stage gaat doen zijn volledig afhankelijk van giften en kunnen de kosten voor jouw reis en verblijf niet betalen. Deze kosten zijn daarom voor rekening van de vrijwilliger of stagiaire zelf.Jouw gehele verblijf als vrijwilliger of stagiaire wordt zorgvuldig georganiseerd en begeleid, zowel in Nederland als in Afrika. Wij werken met Nederlandse coördinatoren op onze bestemmingen. De lijnen zijn kort en direct en onze betrokkenheid is hoog. Hierdoor kunnen wij kwaliteit en integriteit maximaal waarborgen. Onze grootste prioriteit is veiligheid en welzijn van onze vrijwilligers, stagiaires en reizigers. Daarom besteden we hier ook veel tijd en aandacht aan.

Heb ik een visum nodig?

Ja. Voor onze bestemmingen heb je een visum nodig. Dit betreft in alle gevallen een toeristen visum. Geef als aanvraag reden dan ook altijd ‘tourism’ op en niet vrijwilligerswerk.

Voor Oeganda, Malawi en Kenia dient het visum vooraf, online aangevraagd te worden. Begin hier a.u.b. tijdig mee en zorg dat je alle gevraagde documenten hebt om in te dienen. In onze informatiebrochure, die je ontvang nadat je definitief staat ingepland, vind je de instructies voor de visumaanvragen.

Per project vind je de specifieke informatie hierover onder het tabblad ‘kosten’ bij het kopje ‘indicatie bijkomende kosten’. Lees die informatie goed door!

Wat kost een visum?

Actueel per 14 augustus 2017. Aan deze info kunnen geen rechten ontleend worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de meest actuele visum informatie. 

Vraag in alle gevallen een toeristen visum aan. Geef als aanvraag reden dan ook altijd ‘tourism’ op en niet vrijwilligerswerk.

Oeganda: $ 50 voor 90 dagen. Visum dient vooraf, online aangevraagd te worden.  Het visum kan eenmalig met nog eens 90 dagen verlengd (online) worden en dient opnieuw betaald te worden.

Malawi: $ 75 voor 30 dagen. Aanvraag procedure hangt af van een aantal factoren. Zie hieronder (in een van de volgende kopjes van de FAQ) de specifieke info over visa voor Malawi.  In Malawi accepteert men uitsluitend US dollar biljetten van NA 2009. Deze dien je van huis mee te nemen. Geld afhalen bij aankomst is pas mogelijk na de douane. Visum kan na 30 dagen verlengd worden tot 6 maanden en dit kost ongeveer $100.

Tanzania: $ 50 toeristen visum. Deze vraag je aan bij binnenkomst. Voor stage of vrijwilligerswerk dien je na binnenkomst (meestal de volgende dag, in de stad, hierbij word je begeleid) een extra CTA permit aan te vragen. Deze kost  $ 200 voor 90 dagen en is geldig voor het werken op 1 specifiek project. Verlengen is nog eenmaal mogelijk voor 90 dagen tegen betaling van opnieuw $ 200.

Kenia: $50 voor de duur van 90 dagen. Deze dient vooraf, online te worden aangevraagd. Het visum kan nog eenmaal verlengd worden met nog eens 90 dagen, voor $50.

Algemene belangrijke info vóórdat je je visa aanvraagt

Visa
Wanneer je definitief bent ingeschreven voor je project, heb je van ons behalve een e-mail met daarin je faktuur en overeenkomst, tevens een aparte e-mail ontvangen met informatie en instructies over je visumaanvraag. VOORDAT je start met je aanvraag, lees EERST de instructies door. Volg alles exact op zoals wij het hebben omschreven. Het gaat nog te vaak fout en een visum dat eenmaal afgewezen is, wordt niet meer alsnog toegekend. Doingoood is niet verantwoordelijk voor afgewezen visa aanvragen.

Type visum
Je dient altijd een toeristen visum aan te vragen met als reisdoel ‘holiday’. Je vervult namelijk geen vacature bij je project, je bent een bezoeker en komt ter assistentie, niet om een baan in te nemen. Wanneer je dit niet correct invult, loop je de kans dat je visum wordt afgewezen of dat je doorverwezen wordt voor de aanvraag van een werkvergunning (dit is een procedure die enkele maanden in beslag neemt en honderden dollars kost).

Verblijf adressen
In Afrika werkt men vaak met referentiepunten in plaats van met straatnamen en huisnummers. We krijgen vaak de vraag van vrijwilligers op welk adres zij verblijven. Voor je visumaanvraag dien je de gegevens in te vullen zoals omschreven bij de visa info voor jouw bestemming.

Ook als je bij een gastgezin verblijft kun je genoemde adressen gebruiken voor je douane formulieren.

Het is niet mogelijk om post te ontvangen op deze adressen. In Afrika werkt met niet met postbezorging aan huis.

Hoe vraag ik een online visum voor Oeganda aan?

Actueel per 14 maart 2018. Aan deze info kunnen geen rechten ontleend worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de meest actuele visum informatie. 

Visum Oeganda
Voor Oeganda dient je visum
vooraf online te worden aangevraagd. Kopieer deze link naar je browser: https://visas.immigration.go.ug en start je aanvraag. Je vraagt uitsluitend een toeristen visum aan met als reisdoel ‘tourism’. Kosten visum: $50 voor 90 dagen. (actueel per augustus 2017)

Bekijk eerst welke documenten je gevraagd worden. Zorg dat je documenten voldoen aan de maximale grootte, anders kan je aanvraag niet voltooid worden. Je hebt nodig:

• Scan van je paspoort (pagina met je persoonsgegevens)

• Reisschema (e-ticket of itinerary met je aankomst- en vertrekdatum)

• Pasfoto die voldoet aan regels voor gebruik in je paspoort

• Scan van je vaccinatie boekje (zorg voor een ingevulde gele koorts stempel en, als je over land binnenkomt voor een cholera stempel)

Wanneer je een toeristen visum gaat aanvragen dan selecteer je de volgende opties in het online systeem:

• Visa or permit type: Visa

• Category: Ordinary

• Subcategory: Single Entry (tenzij je ook gaat reizen in Kenya, Rwanda en Oeganda, dan kan je ook een East African Visa aanvragen)

Daarna ga je je persoonsgegevens invullen en kom je nog een aantal velden tegen die je wellicht niet kent:

• Country of residence: Dit is het land waar je NU woont

• Passport type: Ordinary

Wanneer je alles hebt ingevuld dan kun je je documenten uploaden. Je ontvangt uiteindelijk een bevestiging per e-mail. Print deze uit en neem deze mee op reis naar Oeganda. 

De adressen die je dient in te vullen vind je in de voorbereidingsbrochure. Je hebt voor het downloaden hiervan een link en een wachtwoord per e-mail van ons ontvangen. Wegens privacy redenen vermelden we deze informatie niet op onze website.

Hoe vraag ik een visum voor Malawi aan?

Actueel per 14 maart 2018. Aan deze info kunnen geen rechten ontleend worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de meest actuele visum informatie. 

Visum Malawi

Wanneer je definitief ingeschreven bent bij Doingoood, heb je van ons een overeenkomst en faktuur ontvangen. Daarnaast heb je (op dezelfde dag) voor het downloaden van de voorbereidingsbrochure een link en een wachtwoord per e-mail van ons ontvangen. 

Op deze pagina vind je een uitgebreid (apart) informatieblad over de visum procedure in Malawi. Het hangt namelijk af van je verblijfsduur en of je wel of niet op safari gaat, welk type visum je dient aan te vragen. Download deze op onze website en volg de stappen a.u.b.

De adressen die je dient in te vullen bij je visum aanvraag, vind je in de voorbereidingsbrochure. Wegens privacy redenen vermelden we deze informatie niet op onze website.

Hoe vraag ik een visum voor Kenia aan?

Actueel per 14 maart 2018. Aan deze info kunnen geen rechten ontleend worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de meest actuele visum informatie. 

Voor Kenia dien je voor vertrek, online je visum aan te vragen via http://evisa.go.ke/evisa.html

Je dient een single entry tourist visa aan te vragen, het doel van je reis is ‘toerisme’. Vanaf de datum van toekenning van je visum, dien je binnen 3 maanden Kenia in te reizen. Op de dag van inreizen is dit visum maximaal 90 dagen geldig. Verblijf je langer dan 90 dagen, dan kun je je visum nog eenmalig verlengen bij de lokale Immigratiedienst, voor nog eens 90 dagen. Hierdoor kun je maximaal 180 dagen (ongeveer 6 maanden) in Kenia verblijven. Kosten visum: $51 voor 90 dagen. (actueel per maart 2018)

Wanneer je definitief ingeschreven bent bij Doingoood, heb je van ons een overeenkomst en faktuur ontvangen. Daarnaast heb je (op dezelfde dag) voor het downloaden van de voorbereidingsbrochure een link en een wachtwoord per e-mail van ons ontvangen. De adressen die je dient in te vullen bij je visum aanvraag, vind je in de voorbereidingsbrochure. Wegens privacy redenen vermelden we deze informatie niet op onze website.

Hoe vraag ik een visum voor Tanzania aan?

Actueel per 14 augustus 2017. Aan deze info kunnen geen rechten ontleend worden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van de meest actuele visum informatie. 

Je kunt je visum voor Tanzania aanschaffen bij het binnenreizen van het land. Zorg hiervoor dat je beschikt over een geldig vaccinatie boekje met bewijs van inenting voor gele koorts (yellow fever). Bij binnenkomst vraag je een toeristen visum aan met als reisdoel ‘holiday’. Deze kost $50.

Op een van je eerste dagen ga je met je projectleider naar Immigratie in de stad en regel je je CTA permit. Deze heb je nodig om vrijwilligerswerk te kunnen doen op je project en kost $200 voor 90 dagen. Deze kan eenmaal verlengd worden met nog eens 90 dagen en kost dan opnieuw $200. Let op: een CTA permit wordt toegekend voor een specifiek project! Het is daarom niet mogelijk om bij meerdere projecten mee te helpen, tenzij je daarvoor specifiek een CTA permit hebt ontvangen (en betaald). Er vinden regelmatig controles plaats en overtreding is strafbaar.

Zijn de landen waar ik vrijwilligerswerk kan doen veilig?

Ja. Veiligheid is het belangrijkste criterium voor het selecteren van lokaties en projecten voor vrijwilligerswerk. Kijk ook altijd op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken, www.buza.nl, om te checken wat het actuele reisadvies is. Per bestemming krijg je van ons uitgebreide informatie over veiligheid en de maatregelen die je zelf kan nemen om je veiligheid en gezondheid te waarborgen. Mocht er aanleiding toe zijn om een bestemming tijdelijk on hold te zetten vanwege de veiligheid dan hoor je dat van ons. Realiseer je wel dat je naar een ontwikkelingsland toe gaat, waar de omstandigheden anders zijn dan in Europa. Wij adviseren alle reizigers om zichzelf te registreren via de website van de Nederlandse of -voor Belgen- de Belgische ambassade op de betreffende bestemming. Dit kan voor vertrek gedaan worden. Op die manier weet de ambassade op je bestemming wie er in het land verblijven en wat je contactgegevens zijn. Meer over veiligheid

Waar verblijf ik?

Doingoood zorgt voor een comfortabele accommodatie voor haar vrijwilligers en reizigers. Houd er rekening mee dat de standaarden hiervoor in Afrika anders liggen dan in Nederland en België.In elke accommodatie is stromend water, elektriciteit, bed met muskieten net en beddengoed, afsluitbare kast of kamer. Afhankelijk van de bestemming kun je kiezen uit verblijf in het Doingoood huis (Lilongwe en Kampala) waar je met vrijwilligers onder elkaar verblijft. In Tanzania verblijf je in een lodge waar je met 4 (soms internationale) mede-vrijwilligers een huisje deelt. Op sommige bestemmingen kun je ook bij een gastgezin verblijven, je maakt dan onderdeel uit van een lokaal gezin. Sommige projecten beschikken ook over eigen accommodatie waar je als vrijwilliger kunt verblijven. Dit staat aangegeven per project. Meer over verblijf

Welke vaccinaties heb ik nodig?

Doingoood werkt samen met Thuisvaccinatie.nl. Je kunt hier makkelijk online een afspraak inplannen. Je wordt dan bij je thuis gevaccineerd! Op basis van de bestemming waar je naartoe gaat, adviseert Thuisvaccinatie.nl welke vaccinaties noodzakelijk zijn. In elk geval wordt aangeraden om je tegen DTP, gele koorts, hepatitis B en buiktyfus te laten vaccineren. Bij een verblijf van langer dan 3 maanden wordt ook vaak hepatitis A gegeven.
Ook stellen wij verplicht dat je malaria preventie moeten nemen. Op advies van onze tropenarts raden wij Doxicicline 100 mg aan. Een duurder alternatief is Malarone. Wij raden het gebruik van Lariam sterk af vanwege de ernstige bijwerken (zoals depressie en psychose). Verschillende vrijwilligers van ons hebben (voor vertrek) enorm heftige bijwerkingen van Lariam gehad, waardoor hun reis geannuleerd moest worden. Zie hieronder ook het aparte kopje over malaria.
In Tanzania, Oeganda en Malawi dien je je vaccinatie boekje bij binnenkomst te kunnen tonen, waarbij gelet wordt op de gele koorts vaccinatie. Zonder vertoon van je vaccinatie boekje kom je de landen niet binnen. Zorg er ook voor dat je gele koorts certificaat (meestal een stempel in je vaccinatieboekje) volledig is ingevuld met al je persoonlijke gegevens. Indien je over land wilt reizen tussen landen onderling dan dien je tevens te beschikken over een 'cholera not indicated' stempel.

Moet ik ook een Rabiës inenting nemen?

Over het algemeen wordt een Rabiës inenting gegeven bij een verblijf vanaf 3 maanden, of wanneer je veel in aanraking zult komen met dieren. Wij adviseren om in elk geval uit de buurt te blijven van straathonden en katten (en aanraking vermijden) en geen aapjes te voeren. Ook kunnen in de avonden vleermuizen buiten vliegen: dames zorg dat deze niet in je haar verstrikt kunnen raken, op hun vleugels hebben zij namelijk een soort haakjes waarmee ze vast kunnen komen te zitten.

Een Rabiës inenting is vrij prijzig en wordt niet in alle gevallen vergoed. Een tegengif zou normaal gesproken in de stad, bij de klinieken waarmee wij werken, aanwezig moeten zijn.

Moet ik malaria pillen slikken? Welke informatie moet ik vooraf hierover weten?

Ja. Voor degenen die bij Doingoood volunteer work vrijwilligerswerk doen geldt dat zij verplicht malaria preventie moeten nemen. Doingoood werkt samen met Thuisvaccinatie.nl en zij kunnen ook (recepten voor) malaria preventie verstrekken. Onze ervaring is dat Doxicicline 100 mg het best betaalbare en een veilig middel is. Daarnaast kun je kiezen uit Malarone of Lariam. Malarone geeft over het algemeen minder bijwerkingen heeft dan Lariam. Doingoood raadt, op advies van 'onze' tropenarts in Malawi, het gebruik van Lariam sterk af! Dit middel wordt door de GGD wel vaak voorgeschreven maar wij hebben hier enorm slechte ervaringen mee.

Lariam wordt, vooral door de GGD nog veel voorgeschreven, echter onze tropenarts met 30 jaar werkervaring in Afrika raadt dit middel zeer sterk af. Lariam kan depressie en psychose als bijwerking geven en zeker in Afrika is dit een risico. Eén van onze vrijwilligers (zie hieronder) heeft zelfs haar reis moeten annuleren en een half jaar studie vertraging opgelopen na gebruik van slechts 1 Lariam tablet. De prijs van het middel zou (vinden wij) geen argument moeten zijn voor het gebruik ervan, gezien de mogelijke invloed op je lichaam.

Een goed en betaalbaar alternatief is Doxicicline 100 mg. Let op: deze vermindert de werking van de anticonceptiepil.

Malarone is een duurder middel. Check daarom bij je verzekering met welke leverancier voor vaccinaties zij werken. Soms is het zo dat de malaria preventie bij die specifieke leverancier dan geheel of deels vergoed wordt.

Ter illustratie de ervaringen van een Doingoood vrijwilliger die wel met Lariam begonnen is:

Bijwerkingen Lariam

Wat als ik ziek word?

Doingoood heeft op alle bestemmingen goede contacten met betrouwbare klinieken. In geval van ziekte zal onze Nederlandse coördinator je begeleiden naar een kliniek waar je behandeld kunt worden. Meestal gaat het om relatief eenvoudige ongemakken zoals diarree, braken, misselijkheid of een infectie. Dit kan goed behandeld worden met lokale medicatie.

Wat voor kleding moet ik meenemen?

In Afrika kleedt men zich behoudender dan in Europa. Dat wil zeggen: men houdt ervan om er netjes uit te zien, zeker op het werk. Korte, strakke en te blote kleding wordt niet gewaardeerd en als je dat draagt zul je weinig respect ontvangen. Bedenkt dat in Afrika een 'mannen cultuur' heerst en dat vrouwen die bloot of uitdagend gekleed gaan, gezien worden als vrouwen die een directe uitnodiging om sex afgeven. Je hoeft echt niet bedekt gekleed te gaan maar zorg ervoor dat je ook niet te sexy gekleed gaat. Van Doingoood vrijwilligers verwachten wij dat zij op hun project gepast gekleed gaan.Wat is gepast gekleed:

Broek of rok tot op of liever over de knie. Rok eventueel met legging eronder.
Shirt met normale halslijn. Denk eraan dat je tijdens het werken met kinderen veel voorover bukt en dan geen inkijk hebt. Blote schouders is geen probleem (vergeet je zonnebrand niet!)

Wat is niet gepast:
Hotpants
Mini rok
Shirts met lage halslijn
Shirts die een stukje blote buik of rug laten zien

In je vrije tijd kun je eventueel afwijken van bovenstaande richtlijnen. Maar ook dank geldt: als je te bloot of uitdagend gekleed gaat neem je een risico op ongewenst gedrag van anderen. Kleed je dus liever altijd gepast.

In Oeganda is onlangs een 'anti pornografie wet' aangenomen die voorschrijft dat vrouwen niet in minirok of legging (wel met knielange rok erover) over straat mogen.

Een bikini is prima als je aan het zwembad of het strand ligt. Een paar sportschoenen komt zeker van pas. Een vestje en sokken voor frisse avonden is aan te raden.

Wat voor verzekering heb ik nodig?

Veel (doorlopende) reisverzekeringen zijn gericht op korte vakanties en kunnen beperkingen stellen aan reisdoelen. Hierdoor kan je 'gewone' reisverzekering reisdoelen zoals buitenland stage of vrijwilligerswerk uitsluiten. Meer informatie hierover vind je op de website van onze partner Joho. Indien gewenst kun je bij hen ook een passende verzekering afsluiten.

Verzekeren voor vrijwilligerswerk

Verzekeren voor stage in het buitenland

Verzekeren tussenjaar

Verzekeren (rond)reis

Hoe en waar boek ik mijn vliegtickets?

Doingoood heeft hiervoor een partnerschap met TunaFish. Op de website van TunaFish kun je snel, eenvoudig en voordelig vliegtickets vinden naar een van de Doingoood bestemmingen.

Kan ik mijn smart phone meenemen?

Ja. Internet en bellen met je mobiel is in Afrika net zo makkelijk als thuis.Tijdens je eerste dag ga je met onze coördinator op city tour en regel je een lokale simkaart en beltegoed. Je kunt ook internet tegoed op je simkaart zetten. Het gebruik van een lokaal nummer is handig voor de communicatie met je coördinator, je mede-vrijwilligers, collega's van je project of (brommer) taxi chauffeurs. Ook is het goedkoper bellen naar het thuisfront met een lokaal nummer.Met internet op je mobiel kun je makkelijk gebruik maken van Facebook, Twitter, Whatsapp of bijvoorbeeld Facetime of Skype.

Kan ik mijn bankpas gebruiken in Afrika?

Ja. Met een bankpas met het Maestro-Cirrus logo kun je pinnen bij diverse banken. Houd wel rekening met transactiekosten per geldopname. Bij alle banken in Nederland en België is het nodig dat je (ruim) vooraf aangeeft dat je naar Afrika gaat en daar gebruik wilt maken van je bankpas.Afhankelijk van je bestemming geldt een maximaal bedrag per dag dat je kunt opnemen met je bankpas. Vaak kun je ook 2 of 3 keer achter elkaar geld uit de automaat halen, zodat je toch wat grotere bedragen in één keer kunt opnemen.Wil je er zeker van zijn dat je niet in geldnood komt dan raden wij aan om een bedrag in euro's (bijvoorbeeld 100 euro) mee te nemen die je ter plaatse kunt wisselen. Wanneer de geldautomaat dan om wat voor reden dan ook niet werkt dan heb je altijd iets achter de hand.

Is er water en elektriciteit?

Ja. De stekkers van apparaten in Nederland en België passen niet in de stopcontacten in Afrika. Neem daarom een adapter mee, met een 3-punts (Britse stijl) stekker. Houd er rekening mee dat de elektra regelmatig uitvalt en daardoor soms enkele uren niet beschikbaar is.Water komt veelal niet uit de waterleiding maar uit een watertank die door een vrachtwagen gevuld wordt. Water is schaars in Afrika en het kan daarom voorkomen dat er een paar dagen geen of weinig water beschikbaar is.

Kan ik fondsenwerven voor mijn verblijfs- en begeleidingskosten?

Of je nou vrijwilligerswerk gaat doen of stage gaat lopen: jouw komst heeft altijd voordeel voor de projecten in Afrika waar je aan de slag gaat. Men profiteert immers van jouw inzet, kennis, vaardigheden en hulp. Ook als je stage loopt en daarbij begeleid wordt.

In praktijk blijkt dat veel mensen uit je omgeving graag iets willen bijdragen aan jouw initiatief in de vorm van een donatie. Je kunt twee dingen doen:

 1. Je werft fondsen voor je project en betaalt je deelnamekosten zelf. In dat geval ontvangt je project al het geld dat je inzamelt.
 2. Je werft fondsen om in eerste instantie je deelnamekosten mee te dekken. Jouw inzet helpt immers het project ook en donaties maken het voor jou mogelijk om dit te doen.

Let op: Er is een verschil in ‘werkwijze’ tussen optie 1 (fondsenwerving voor je project) en 2 (fondsenwerving voor jezelf).

Kies je voor optie 1 dan kun je gebruik maken van onze community op Pifworld.
Je kunt het project van je keuze selecteren en een eigen fondsenwervingspagina aanmaken. Dan kun je direct van start en komen alle donaties direct binnen bij onze stichting. Deze donaties komen wel in aanmerking voor belastingvoordeel.

Kies je voor optie 2 dan maken mensen hun donatie aan jou persoonlijk over en niet aan de stichting. Jij gebruikt dit geld om de faktuur te betalen die je van ons ontvangt voor je deelnamekosten. Deze donaties komen niet in aanmerking voor belastingvoordeel.

Ik wil fondsen werven voor mijn project. Hoe werkt dat?

Ontzettend leuk dat je wilt fondsenwerven voor je project! Op die manier kan je project niet alleen profiteren van jouw inzet, maar ook van extra financiële of materiële ondersteuning.

Dit zijn de stappen:
Download de Toolkit Fondsenwerving voor complete informatie.
Bekijk het project waarvoor jij fondsen wilt werven op onze PIFworld community. Bepaal het doel en het bedrag waarvoor jij je wilt inzetten.
Maak een account aan op onze PIFworld community.
Start je fondsenwervings aktie. Neem hiervoor eerst de tips door uit de Toolkit Fondsenwerving om je succes zo groot mogelijk te maken.
Heb je nog vragen of loop je ergens tegenaan? Neem contact op met Anneke Vermeulen via anneke@dgfoundation.nl of via telefoon +31 (0)6 4431 8677.

Op onze community op PIFworld zie je wat jouw project graag wil realiseren. Je kunt zelf bepalen welk bedrag je hieraan wilt bijdragen. Je kunt heel gemakkelijk een eigen fondsenwerving pagina openen waarmee je je familie, vrienden en social netwerk kunt vragen om een donatie. Het is meteen heel inzichtelijk hoeveel je al bij elkaar hebt en wie welk bedrag heeft gedoneerd.

Uiteraard zullen wij zoveel mogelijk ons best doen om de donatie te realiseren op het moment dat jij bij het project verblijft. Dit is in vele gevallen mogelijk, helaas niet altijd. Natuurlijk brengen we wel altijd verslag uit van de uitgekeerde donaties.

Zijn mijn verblijfs- en begeleidingskosten als gift aftrekbaar van de belasting?

Helaas niet. Doingoood wil zo transparant en zuiver mogelijk werken. Daarom maken wij een duidelijk onderscheid tussen dienstverlening en liefdadigheid. Dit zorgt soms voor verwarring. We leggen het hieronder zo goed mogelijk uit.

Alle dienstverlening rondom de begeleiding en organisatie van reizen, stage en vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd door de onderneming. Doingoood volunteer work is een sociale onderneming. De kosten voor verblijf en begeleiding worden betaald aan de onderneming en niet aan de stichting. Deze kosten zijn bedoeld om kosten mee te dekken en niet om het project mee te steunen.

Alles wat te maken heeft met liefdadigheid, zoals sponsoring en donaties aan onze partnerprojecten in Afrika, valt onder de stichting. Dit is geld dat direct naar de projecten gaat en niets te maken heeft met het verblijf en de begeleiding van vrijwilligers. Doordat alle kosten al gedekt worden door de onderneming zijn wij in staat het werk voor de stichting op 100% vrijwillige basis te doen en de stichting daardoor nagenoeg kostenvrij te houden.

Onze stichting is een ANBI erkende stichting waardoor giften aan de stichting wel in aanmerking komen voor belastingaftrek.

Kunnen sponsors ook geld aan mij overmaken?

Natuurlijk kan een sponsor geld op jouw eigen bankrekening storten. Dit kun je gebruiken voor je eigen verblijfs- en begeleidingskosten of voor je project.

Indien het geld, dat via jouw eigen bankrekening is binnengekomen, gebruikt wordt voor je project is dit niet aftrekbaar van de belasting. Dat kan namelijk alleen als je een stichting bent met een ANBI status. Wij adviseren daarom om giften voor de projecten altijd via onze stichting te laten verlopen.

Ook is het niet de bedoeling dat vrijwilligers op eigen initiatief geld gaan inzamelen en direct gaan uitgeven op het project. Tot een bedrag van 150 euro kun je dit wel doen, maar grotere bedragen dienen altijd via onze stichting te verlopen. Alleen op die manier kunnen wij een duurzame en zinvolle besteding garanderen.

Zijn jullie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)?

Stichting Doingoood foundation (liefdadigheid) is een ANBI en heeft daarmee de erkenning van de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Doingoood volunteer work (dienstverlening voor organisatie van vrijwilligerswerk, stages en reizen) is een besloten vennootschap en daarmee geen ANBI.

Hebben jullie promotie materiaal?

Jazeker! Je kunt gebruik maken van onze algemene brochures van de stichting. Uiteraard kun je ons ook vragen om foto's van je project. Mocht je zelf een bepaald idee hebben, neem gerust contact op. We denken graag met je mee. Je contactpersoon is Anneke Vermeulen, anneke@dgfoundation.nl of +(0) 6 4431 8677.

Is Doingoood een christelijke organisatie?

Doingoood werkt in Kenia, Oeganda en Malawi samen met christelijke projecten. Bij het ene project komt de christelijke identiteit duidelijker tot uitdrukking dan bij het andere project. Wij adviseren je daar graag over. Sommige projecten vragen specifiek om christelijke vrijwilligers, echter bij de meeste projecten is iedereen welkom.

Bij Doingoood is iedereen welkom die oprecht iets voor zijn medemens wil betekenen, ongeacht of men dit doet vanuit een christelijke overtuiging of niet. Vanuit Doingoood zelf worden geen activiteiten zoals evangelisatie, bijbelstudie of kerkbezoek georganiseerd. Vrijwilligers zijn wel altijd vrij op zondag en kunnen zelf bepalen of zij naar de kerk willen gaan. De coördinator kan hierin ook suggesties doen, welke kerk te bezoeken. Vanuit het project wordt het zeker gewaardeerd als je mee gaat naar de kerk waar het project zelf ook heen gaat, zeker als men met de kinderen van het project naar de kerk gaat. Dit is echter geen verplichting.

Bij Doingoood is een deel van de medewerkers praktiserend christen en een deel niet. Het belangrijkste voor ons is dat iedereen zijn medemens wil dienen, al dan niet vanuit een christelijke overtuiging. 

Hoe is Doingoood ontstaan?

De oprichter van Doingoood, Ineke van Huuksloot, maakte in 2005 een reis in Kenia en ontmoette daar een Keniaans-Nederlands echtpaar met een straatkinderen centrum en een crisisopvang. Deze projecten hadden behoefte aan hulp op gebied van (management) kennis en fondsenwerving. Zij hadden nooit eerder met vrijwilligers gewerkt. Ineke besloot haar baan in Nederland op te zeggen en vertrok begin 2006 naar Kenia om bij de projecten te gaan helpen.

Bij terugkomst in Nederland ging Ineke, van oorsprong HR/ Recruitment manager, zich bezig houden met werving en voorbereiding van nieuwe vrijwilligers en met fondsenwerving. Door grote betrokkenheid en de vele bezoeken aan Kenia die volgden, kreeg Ineke steeds vaker de vraag: “Wat je voor die projecten doet, kun je dat ook voor ons doen?”

Zo is in 2010 Doingoood ontstaan: vanuit een behoefte uit het eigen netwerk van kleinschalige projecten in Mombasa, Kenia. De uitbreiding naar Oeganda kwam doordat vrienden in Oeganda een project startten en ook graag met Doingoood wilden samenwerken. Van begin 2013 tot halverwege 2014 heeft Ineke met haar man in Oeganda gewoond en op die manier nog meer projecten leren kennen waarmee een relatie ontstond. In 2014 is Doingoood in Malawi begonnen, waar we samenwerken met prachtige project partners.

In al onze relaties staat kleinschaligheid, een persoonlijke relatie en een verantwoorde manier van werken centraal.

Is Doingoood een onderneming of een stichting? Zijn mijn deelnamekosten een gift?

Nee. Doingoood volunteer work is een sociale onderneming. Sociaal ondernemers ondernemen om de wereld te verbeteren. Sociale ondernemingen stellen de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop. Het zijn organisaties die dezelfde doelstellingen kennen als goede doelen en hanteren tegelijkertijd de managementprincipes van de private sector, inclusief de behoefte om te groeien en financieel gezond te zijn.We hebben wel een stichting. Dit is een aparte ‘zuster organisatie’. Vrijwilligerswerk en Social Safari Experiences worden georganiseerd door Doingoood volunteer work.
Doingoood foundation is de stichting die wij daarnaast hebben opgericht om de projecten extra financiële project sponsoring te geven. Alle betrokkenen bij de stichting doen hun werk 100% vrijwillig. De donaties die de stichting ontvangt komen te goede aan de projecten. Hierdoor profiteren de projecten behalve van de inzet van vrijwilligers ter plaatse, ook van extra donaties. Deze donaties kunnen voorzien in relatief eenvoudige behoeften zoals schoolmaterialen of lunch kosten. Daarnaast dragen grotere donaties ook bij aan de realisatie van kostbaardere doelstellingen zoals de start van inkomen genererende projecten.

Kan ik ook werken of stage lopen bij Doingoood?

Doingoood werkt met eigen, (betaalde) Country Coördinators op de bestemmingen in Afrika. Daarnaast hebben we elk jaar plek voor één of 2 stagiaires voor minimaal 4 maanden. Soms hebben we vacatures, maar ook als we niets hebben openstaan ontvangen wij graag jouw open sollicitatie voor eventuele toekomstige vacatures.

Voor meer informatie, zie onze vacaturepagina.

Wie werken bij Doingoood?