Vroedkunde stage buitenland vacature (verloskunde)

Volg jij de opleiding vroedkunde en wil je je horizon verbreden? Doe dan je stage in een ziekenhuis in Afrika. Een vroedkunde stage in het buitenland geeft je de mogelijkheid om samen te werken met vakgenoten uit een andere cultuur. Je leert te werken met beperktere middelen. En onder ontoereikender omstandigheden dan je in België of Nederland gewend bent.

De gezondheidszorg in Afrika kent enkele grote verschillen met die in westerse landen. Ter eerste zijn de meeste mensen niet verzekerd. Dat betekent dat medische kosten direct, contant, betaald moeten worden. Zwangere vrouwen krijgen niet standaard pre-natale onderzoeken of zorg. Veel vrouwen bevallen zonder dat er een echografie gemaakt is tijdens de zwangerschap. In de praktijk komt het hierdoor regelmatig voor dat complicaties pas opgemerkt worden gedurende de bevalling. Dit kan ernstige, in sommige gevallen zelfs fatale, gevolgen hebben voor moeder en kind.

Aanmelden vroedkunde stage buitenland

Voordat je je aanmeldt voor een stage vroedkunde in Afrika is het goed om je een aantal zaken te realiseren:

 • Het werktempo ligt in Afrika een stuk lager dan je gewend bent. Dit is een van de dingen die men vaak het moeilijkste vindt om aan te wennen.
 • Er wordt zelfstandigheid van je verwacht. Natuurlijk word je ingewerkt en krijg je begeleiding, maar het succes van je stage en het uitvoeren van opdrachten is in grote mate afhankelijk van de initiatieven die je daarin zelf neemt. Wanneer je een afwachtend type bent kun je beter niet voor een buitenland stage vroedkunde kiezen.
 • Het duurt even voordat je goed gewend bent. De lokale vroedvrouwen moeten jou leren kennen en aan het werk zien voordat zij jou betrekken bij het werk. Hoe meer je open staat voor de samenwerking en hoe meer je laat zien dat je wilt helpen en wilt leren, hoe meer handelingen je zult kunnen verrichten.
 • Het is uitsluitend toegestaan om in dagdiensten te werken. Hierdoor kan je bij daglicht van en naar het ziekenhuis reizen. Dat houdt in dat je geen nachtdiensten kunt draaien, ondanks dat baby’s ’s nachts geboren worden. Geef bij je stage aanmelding aan wat je leerdoelen zijn en hoeveel bevallingen je moet begeleiden tijdens je stage. Wanneer wij dit tijdig weten, kunnen wij ervoor zorgen dat je voldoende kans krijgt om dit te behalen.
 • In Afrika wordt een relatief hoog percentage kinderen geboren door middel van een keizersnede.

Verloskunde stage buitenland

Verloskunde stage buitenland

Emma vertelt over haar Verloskunde stage buitenland. Emma studeert verloskunde (vroedkunde) aan de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Ze liep stage bij Port Reitz hospital in Kenia. Hier heeft ze uiteindelijk ruim 40 bevallingen mogen begeleiden tijdens haar stage. In deze video vertelt ze over de verschillen met de gezondheidszorg in westerse landen. En legt ze uit waarom ze koos voor een verloskunde stage in het buitenland.

Verloskunde in Afrika

Verloskunde in Afrika

In deze video leidt Tashmyn je rond bij Likuni Mission Hospital in Malawi. Tashmyn is inmiddels gediplomeerd vroedvrouw (verloskundige). Zij deed een aantal maanden vrijwilligerswerk in de Maternity Wing van dit ziekenhuis. Likuni Mission Hospital is tevens een prima stageplaats wanneer je de opleiding vroedkunde volgt. In deze video geeft Tashmyn je een goed beeld van vroedkunde in Malawi. Ze vertelt meer over de werkwijze en de materialen waarmee je werkt als verloskundige bij dit ziekenhuis.

Stage vacature in het buitenland

Onderstaand tref je een overzicht aan van vacatures bij projecten waar je je buitenlandstage vroedkunde kunt doen.

Waar hangt het vanaf of je daadwerkelijk vroedkunde stage kunt lopen bij een project:

 • Beschikbaarheid van stage vacatures. Ziekenhuis stages zijn zeer gewild en we hebben bij de meeste ziekenhuizen ongeveer 4 stageplaatsen tegelijk.
 • Welke vereisten jouw opleiding stelt en of dit overeenkomt met de mogelijkheden op het project. Dit kun je met ons afstemmen en wij zullen je hierbij adviseren.

Voorwaarden voor een buitenlandstage:

 • Je bekostigt zelf je reis en verblijf. Er wordt geen stage vergoeding uitbetaald.
 • Je bent minimaal 18 jaar en je stage duurt minimaal 4 weken en maximaal 26 weken.
 • De voertaal is Engels. Je hoeft dit niet vloeiend te beheersen (dat leer je vanzelf tijdens je stage!) maar je moet wel in staat zijn om een gesprek in het Engels te voeren.
 • Je volgt een opleiding vroedkunde.
 • Bekijk ook de aanvullende voorwaarden die bij elk project omschreven staan.
 • Lees ook deze informatie over stage lopen in het buitenland

Ziekenhuizen vroedkunde stage