Verpleegkunde buitenlandstage

Doe jij een MBO of HBO opleiding verpleegkunde en wil je je horizon verbreden? Doe dan je verpleegkunde stage in een kliniek of ziekenhuis in Afrika. Een verpleegkunde stage in het buitenland geeft je de mogelijkheid om samen te werken met vakgenoten uit een andere cultuur. Je leert te werken met beperktere middelen onder ontoereikender omstandigheden dan je in Nederland of België gewend bent.

De gezondheidszorg in Afrika kent enkele grote verschillen met die in Nederland. Ter eerste zijn de meeste mensen niet verzekerd en dat betekent dat medische kosten direct contant betaald moeten worden. De mensen die dit zich niet kunnen veroorloven gaan daarom veelal eerst naar een lokale witch dokter (witch craft komt nog veel voor, ondanks dat men vaak ook christen is). Als er geen verbetering optreedt gaat men pas naar het ziekenhuis en vaak is de klacht dan al verergerd. In sommige gevallen zelfs zoveel verergerd dat er veel meer behandeling nodig is of zelfs dat de patiënt te laat is om adequaat behandeld te kunnen worden.

Een ander groot verschil met de werkzaamheden van een verpleegkundige in Afrika en die bij ons in Nederland en Belgie zijn de zorgtaken. Bij ons zijn we gewend dat de verpleegkundige de patient verzorgt, wast, voorziet van schone lakens. In Afrika is de familie verantwoordelijk voor het meenemen en verschonen van beddengoed, het verzorgen van eten, het wassen van de patiënt. De verpleegkundige voert de medische handelingen uit zoals het opnemen van de temperatuur, het geven van medicatie en het afnemen van bloed.

Voordat je je aanmeldt voor een stage verpleegkunde in Afrika is het goed om je een aantal zaken te realiseren:

 • Het werktempo ligt in Afrika een stuk lager dan je gewend bent. Dit is een van de dingen die men vaak het moeilijkste vindt om aan te wennen.
 • Er wordt zelfstandigheid van je verwacht. Natuurlijk word je ingewerkt en krijg je begeleiding, maar het succes van je stage en het uitvoeren van opdrachten is in grote mate afhankelijk van de initiatieven die je daarin zelf neemt. Wanneer je een afwachtend type bent kun je beter niet voor een buitenland stage verpleegkunde kiezen.
 • Het duurt even voordat je goed gewend bent. De lokale verpleegkundigen moeten jou leren kennen en aan het werk zien voordat zij jou betrekken bij het werk. Hoe meer je open staat voor de samenwerking en hoe meer je laat zien dat je wilt helpen en wilt leren, hoe meer handelingen je zult kunnen verrichten.
 • In Afrika zijn de ziekenhuizen een stuk kleiner dan je wellicht gewend bent. Dat betekent dat verpleegkundigen all-round zijn en niet op 1 specifieke afdeling werken. Vaak zijn de afdelingen erg klein of op sommige dagen zelfs niet in bedrijf wanneer er geen patiënten zijn. Ziekenhuizen in Afrika werken vaak vraag gestuurd; het werk hangt af van de patiënten die zich melden en het type klachten dat zij hebben.
 • Je zult in elk geval regelmatig te maken hebben met het helpen begeleiden van bevallingen, het uitvoeren of assisteren bij besnijdenissen,moeder en kindzorg (consultatie bureau), vaccineren, bloed afnemen en assisteren of meekijken bij operaties.

Verpleegkunde stage foto’s

Verpleegkunde stagiaires aan het woord

In deze video’s vertellen Erwin (verpleegkunde stage Kenia) en Louanna en Bess (verpleegkunde stage Malawi) over hun stageplaats, de werkzaamheden, de verschillen met verpleegkunde in ziekenhuizen in Nederland en over hun uitdagingen.

Projecten verpleegkunde stage

Verpleegkunde stage vacatures in het buitenland

Onderstaand tref je een overzicht aan van vacatures bij projecten waar je je buitenlandstage verpleegkunde kunt doen. Per project kun je zien wat de werkzaamheden zijn en wat de voorwaarden zijn voor het betreffende project.

Waar hangt het vanaf of je daadwerkelijk stage kunt lopen bij een project:

 • Beschikbaarheid van stage vacatures. Verpleegkundestages zijn zeer gewild. Veel verpleegkunde studenten melden zich minimaal 9-6 maanden voor de stage begint al aan. Per ziekenhuiz hebben we een beperkt aantal verpleegkunde stageplaatsen. Bij de meeste ziekenhuizen zijn dit 4 stageplekken voor verpleegkundigen tegelijk.
 • Welke vereisten jouw opleiding stelt en of dit overeenkomt met de mogelijkheden op het project. Dit kun je met ons afstemmen en wij zullen je hierbij adviseren.

Voorwaarden voor een verpleegkunde buitenlandstage:

 • Je bekostigt zelf je reis en verblijf. Er wordt geen stage vergoeding uitbetaald.
 • Je bent minimaal 18 jaar en je stage duurt minimaal 4 weken en maximaal 26 weken.
 • De voertaal is Engels. Je hoeft dit niet vloeiend te beheersen (dat leer je vanzelf tijdens je stage!) maar je moet wel in staat zijn om een gesprek in het Engels te voeren.
 • Je volgt een MBO of HBO opleiding verpleegkunde. Ook voor de opleiding Physician Assistant of dokters assistent zijn er mogelijkheden.
 • Bekijk ook de aanvullende voorwaarden die bij elk project omschreven staan.
 • Lees ook deze informatie over stage lopen in het buitenland