Buitenlandstage Sport en Bewegingsagogie

Zoek jij een buitenlandstage Sport en Bewegingsagogie op MBO of HBO-niveau en wil je werkervaring opdoen in Afrika?

Doingoood biedt verschillende mogelijkheden voor Sport en Bewegingsagogie stages in Afrika. Het biedt je de mogelijkheid om kennis te maken met een andere cultuur en om samen te werken met lokale vakgenoten. Je leert veel over hoe sport ingezet wordt als middel voor de kinderen om zichzelf te uiten, zich te concentreren op een doel, samen te werken en een goed voorbeeld te zijn in hun gemeenschap. Op jouw beurt kun je je kennis op de lokale medewerkers en de kinderen overbrengen.

Sportstage in Afrika

Doingoood werkt in Afrika samen met enkele projecten waar je je Sport en Bewegingsagogie stage kunt doen. Indien je een passie voor voetbal en werken met jeugd hebt kun je je inzetten op een voetbalproject in Arusha. Je assisteert de coach met het trainen van de kinderen, gaat mee naar wedstrijden, je legt school- en huisbezoeken af en je inspireert de coaches en de kinderen bij het opzetten van trainingsprogramma’s. Overdag wordt er ook gewerkt aan het organiseren van toernooien en wedstrijden, bezoeken afleggen op scholen en bij kinderen thuis, bijhouden van de website en nieuwsbrieven maken en allerlei losse projecten die op dat moment actueel zijn.

In de verschillende projecten vindt veel begeleiding plaats. In het geval van de zwangere tienermeisjes betekent dat begeleiding en opgevangen worden om weer een rustig leven te kunnen leiden.

In de sloppenwijken wordt door middel van outreaches contact gelegd met straatkinderen. De sociaal werkers gaan in gesprek met de kinderen of bieden wat activiteiten aan. Op die manier leren ze de kinderen kennen. Daarnaast is er behoefte aan hulp bij het geven van voorlichting over bijvoorbeeld hygiëne of andere relevante onderwerpen voor de verschillende doelgroepen. Tijdens je stage kun je tevens het lokale personeel bijstaan in het maken van begeleidingsplannen en het vergroten van kennis en vaardigheden.

Voordat je je aanmeldt voor een stage Sport en Beweging in Afrika is het goed om je te realiseren dat er veel zelfstandigheid van je wordt verwacht. Natuurlijk word je ingewerkt en krijg je begeleiding, maar het succes van je stage en het uitvoeren van opdrachten is in grote mate afhankelijk van de initiatieven die je daarin zelf neemt. Wanneer je een afwachtend type bent kun je beter niet voor een buitenland stage Sport en Bewegingsagogie kiezen.

Sport en Bewegingsagogie stage vacatures in het buitenland

Onderstaand tref je een overzicht aan van vacatures bij projecten waar je je buitenlandstage Sport en Beweging kunt doen. Per project kun je zien wat de werkzaamheden zijn en wat de voorwaarden zijn voor het betreffende project.

Waar hangt het vanaf of je daadwerkelijk stage kunt lopen bij een project:

  • Beschikbaarheid van stage vacatures. We hebben bij de meeste projecten slechts 1 of 2 stageplaatsen tegelijk.
  • Welke vereisten jouw opleiding stelt en of dit overeenkomt met de mogelijkheden op het project. Dit kun je met ons afstemmen en wij zullen je hierbij adviseren.

Projecten Sport & Bewegingsagogie stage