Maatschappelijke schoolreis buitenland

De wereld verandert snel en internationalisering neemt in flink tempo toe. Zonder kennis van de wereld, is het een stuk lastiger om te begrijpen wat er in je eigen stad of land gebeurt. Van leerlingen wordt verwacht dat zij internationaal competent zijn. Leerlingen moeten worden voorbereid op het kunnen functioneren in de huidige maatschappij. Op hun kansen kunnen benutten in een internationale arbeidsmarkt. Internationalisering van het onderwijs staat volop in de aandacht. In de politiek, in de media en in de praktijk van het onderwijs.

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven zegt hierover in haar visie brief over Internationalisering: “Internationalisering heeft een meerwaarde voor onze kenniseconomie. En ik gun iedere student die internationale ervaring. Die is voor iedereen relevant. Je komt later, of je nou in Nederland blijft of naar het buitenland wil, toch vaak in een context te werken waar je te maken krijgt met meerdere culturen, met internationale contacten.”

Hoe kan je als leerkracht of als school investeren in internationalisering?

Steeds meer middelbare scholen en ROC’s maken een maatschappelijke schoolreis naar het buitenland. Een onderwijs expeditie is een maatschappelijke schoolreis voor middelbare scholen naar het buitenland. Een geselecteerd team van leerlingen bereidt zich voorafgaand aan hun buitenlandse schoolreis uitgebreid voor. De leerlingen werken hierbij aan hun persoonlijke vaardigheden. Ze organiseren akties waarmee zij fondsen werven voor hun onderwijs expeditie. Tijdens de uiteindelijke onderwijs expeditie in Afrika, maken zij kennis met een andere cultuur en zetten zij zich in voor een lokaal goed doel. Dit zorgt voor bewustwording, betrokkenheid en bereid hen voor op hun wereldburgerschap. De leerlingen ‘leren door te doen’ in een internationale omgeving. Een groepsreis voor leerlingen en leerkrachten die in het teken staat van ontmoeting met andere culturen, zelfontplooiing en betrokkenheid.

Maatschappelijke stage

Door het opdoen van ervaringen in het buitenland, bijvoorbeeld door een onderwijs expeditie of een maatschappelijke stage, vergroten leerlingen hun kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het een mooie eerste stap in de noodzaak van gebruiken van de Engelse taal in de praktijk. Immers, de samenleving en de arbeidsmarkt wordt steeds meer internationaal. Leerlingen en studenten krijgen de kans om hun kracht en identiteit ontdekken tijdens een Internationale oriëntatie.

Informatie voor leerkrachten

Een onderwijs expeditie is een reis naar -in dit geval- een land in Afrika, om ter plekke met een team leerlingen en docenten de handen uit de mouwen te steken. Voorafgaand aan de expeditie werken de leerlingen samen aan het inzamelen van geld voor hun reis en donaties voor hun project.  Door de leerlingen zelf grotendeels verantwoordelijk te maken van dit proces, breekt een leerzame tijd aan: leerlingen gaan leren vergaderen, plannen, budgetten beheren, kas bijhouden, samenwerken, presenteren en persberichten schrijven. De hele voorbereiding draagt bij aan de ontwikkeling van vaardigheden van de leerlingen. De uiteindelijke reis doet hier nog een grote schep bovenop: samenwerken, communiceren in een andere taal, het dagelijks leven in een andere cultuur ervaren en gezamenlijk werken aan een eindresultaat.

Partner in onderwijs expedities

Zoekt u een ervaren, betrouwbare partner voor het organiseren van de onderwijs expeditie van uw school? Dan bent u bij Doingoood aan het juiste adres! Wij zijn kleinschalig georganiseerd, begeleiden alle reizen op een persoonlijke manier en hebben een verantwoorde uitvoering zorgvuldig gewaarborgd. Bent u benieuwd naar voorbeelden van eerdere  onderwijs expedities die wij begeleid hebben? Lees dan eens de informatie voor leerkrachten.

“Internationalisering heeft een meerwaarde voor onze kenniseconomie. En ik gun iedere student die internationale ervaring. Die is voor iedereen relevant. Je komt later, of je nou in Nederland blijft of naar het buitenland wil, toch vaak in een context te werken waar je te maken krijgt met meerdere culturen, met internationale contacten.”

Expeditie Kenia 2018

CSG Het Noordik uit Almelo gaat sinds 2016 jaarlijks met Doingoood op reis naar Afrika. In 2018 ging Expeditieteam Kenia aan de slag in een klein vissersdorpje aan de zuidkust van Mombasa. De leerlingen gebruiken hun donatie voor het opknappen van lekkende daken van lepra slachtoffers, het opknappen van de lokale kleuterschool en het uitbreiden van de (dorps)speeltuin bij de school. In deze video een kleine impressie van hoe hun onderwijs expeditie in Kenia eruit ziet.

Onderwijs expedities; leren door te doen

Onderwijs instellingen die onderwijs expedities opgenomen hebben in hun onderwijs curriculum stellen leerlingen in staat een internationale ervaring op te doen. Het doel hiervan is om kennis te maken met een andere cultuur en om een beter begrip voor elkaar te krijgen. Scholieren of studenten kunnen deze internationale ervaring vormgeven door het ondernemen van een expeditie: met een groep afreizen naar het buitenland en je bijdrage leveren aan een ontwikkelingsproject. De groep kan van begin tot eind een ontwikkelingsproject voorbereiden en uitvoeren om concreet hulp te kunnen bieden aan mensen in ontwikkelingsgebieden. Door de organisatie van de onderwijs expeditie (deels) bij de expeditieleden zelf te leggen wordt in het voortraject tevens gewerkt aan eigenaarschap, zelfstandigheid, planmatig werken en communicatieve vaardigheden.

Tijdens de onderwijs expeditie reis komt een breed scala aan vaardigheden aan bod; het in de praktijk gebruiken van de Engelse taal, aanpassing aan een andere cultuur, interculturele communicatie, werken met een (internationaal team), flexibiliteit in het omgaan met onverwachte situaties. Het zijn slechts enkele voorbeelden van ervaringen die tijdens een expeditie reis of internationale maatschappelijke stage -bewust of onbewust- aan bod zullen komen.

Om je hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, organiseert Doingoood een voorbereidingsmiddag.

Doingoood voorbereidingsdag

Cultuur beleid ministerie van OCW

In haar kamerbrief over Cultuurbeleid zegt minister Jet Bussemaker, minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW): “Cultuur is verbonden met het verlangen van mensen om betekenis te geven aan het leven. Cultuur ontstaat en bestaat door de interactie van mensen onderling en in de wisselwerking met objecten of de omgeving. Door cultuur zien we wat waardevol is en leren we de wereld te aanschouwen. Het gaat niet alleen om de herkenning van het bekende, maar vooral om het verkennen van het onbekende.” en “Overeenkomsten en verschillen worden zichtbaar. Zo ontstaan nieuwe referenties. Begrip voor de ander én versterking van de eigen cultuur stimuleren de collectieve identiteit. De cultuursector en het cultuuronderwijs zijn een belangrijke motor voor creativiteit en innovatie.”

Onderwijs expedities op maat

Met een groot netwerk aan projectpartners in Afrika en een professioneel opgezette lokale organisatie is Doingoood maximaal uitgerust om groepen scholieren en studenten te begeleiden tijdens een internationale onderwijs expeditie.

Wij hebben eigen, Nederlands sprekende coördinatoren in dienst die werkzaam zijn op onze bestemmingen. Zij zullen de groep ontvangen en begeleiden tijdens hun gehele verblijf in Afrika. Ons ervaren team in Nederland beschikt over brede inhoudelijke kennis over alle mogelijkheden en projecten op onze bestemmingen in Afrika. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden van groepen op onze bestemmingen. Elk traject maken wij op maat, aangepast aan wensen en budget.