Missie Doingoood foundation

De missie van onze stichting is om een bijdrage te leveren aan verbetering van leefomstandigheden van mensen in Afrika die in armoede leven.

Onze focus ligt uitsluitend bij hulp aan humanitaire projecten. Wij ondersteunen geen initiatieven die zich richten op gebied van milieu, natuur, dieren, politiek, religie of activisme.

Visie Doingoood foundation

Wij realiseren onze missie door de samenwerking met lokale projectpartners in Afrika. Deze partners zijn lokaal geregistreerde NGO’s of CBO’s met een maatschappelijke missie die overeenkomt met die van onze stichting. Door het geven van donaties in geld, middelen en mankracht helpen wij onze projectpartners bij het realiseren van hun doelstellingen.