Garantiefonds

Doingoood is met ingang van 1 maart 2018 deelnemer aan het garantiefonds van GGTO onder nummer 1512.

Wat betekent het garantiefonds voor mij?

Het garantiefonds is een garantie aan reizigers die via Doingoood op reis gaan, dat hun reis gegarandeerd doorgaat; óók wanneer Doingoood onverhoopt in financieel onvermogen zou raken. Dat betekent gegarandeerd op reis gaan zonder het risico dat de reis niet doorgaat en jij je geld kwijt bent. GGTO draagt in dat geval zorg voor betaling van alle kosten, om jouw reis te laten doorgaan.

Doingoood is verplicht om een bedrag van € 15,00 per boeking (apart) in rekening te brengen bij al onze reizigers. Naast onze jaarlijkse contributie, dragen wij deze verplichte bijdragen per boeking af. Met dit geld bouwt GGTO vermogen op waarmee men eventuele uitkeringen kan doen aan gedupeerden van deelnemende (reis)organisaties.

Toelating garantiefonds

Vóór toelating is Doingoood uitgebreid gescreend en is onze financiële situatie beoordeeld. Deze is als goed beoordeeld waarmee we deelnemer aan GGTO zijn, onder nummer 1512.

Waarom deelnemen

Waarom heeft Doingoood ervoor gekozen om deelnemer te worden aan een garantiefonds? Kort gezegd: wij vinden dit passend bij één van onze kernwaarden: verantwoord.

Onze kernwaarden zijn kleinschalig – persoonlijk – verantwoord. Onderdeel van verantwoord ondernemen vinden wij dat onze reizigers erop mogen vertrouwen dat alles goed geregeld is. Het garantiefonds biedt onze reizigers mede dat vertrouwen. Het fonds zorgt ervoor dat onze reizigers niet het onnodige risico nemen dat ze hun geld kwijt zijn, mocht Doingoood niet in staat zijn om haar financiële verplichtingen te voldoen.

Doingoood is geen traditionele touroperator. Wij zijn ontstaan vanuit een behoefte binnen ons netwerk in Afrika, aan mankracht, kennis en financiële ondersteuning. Onze programma’s bieden mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, buitenland stage en impact-reizen. Onze impact-reizen bevatten altijd een maatschappelijk element.

Reizen in Afrika

Ons netwerk is groot en onze kennis van de landen waar we werkzaam zijn ook. Hierdoor worden wij steeds vaker gevraagd voor het samenstellen van gezinsreizen in Afrika, maatwerk reizen of groepsreizen. Ook vanuit dat oogpunt zien wij grote toegevoegde waarde van deelname aan het garantiefonds.