Verantwoord voluntourism

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen over verantwoord voluntourism.

Bij Doingoood vinden wij dat verantwoord voluntourism betekent dat je je als organisatie bewust bent van de verantwoordelijkheden die je hebt om je activiteiten zo transparant en integer mogelijk te vervullen.

Wij werken veelvuldig en nauw samen met mensen, projecten en ondernemers in Afrikaanse landen. Onze doelstelling is om een concrete bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en sociaal-economische doelstellingen van onze partners in Afrika. Bij het realiseren van een dergelijke doelstelling vinden we ook dat wij hiermee een verantwoordelijkheid op ons nemen om hier op eerlijke en integere wijze invulling aan te geven. Voor ons betekent dat betekent het bieden van eerlijke kansen, eerlijke tarieven en eerlijke voorwaarden voor alle betrokkenen en het werken volgens internationale voluntourism richtlijnen.

Wij vinden van wel, mits het zeer zorgvuldig wordt aangepakt. Onderstaand kun je de visie en aanpak van Doingoood lezen. Overigens werken wij niet met weeshuizen, maar met projecten die zich richten op tijdelijke crisisopvang. Meer over onze visie kan je ook lezen in ons blog ‘Stop weeshuisstages‘.

Met vrijwilligerswerk in een weeshuis dient met grote zorgvuldigheid te worden omgegaan. De informatie en richtlijnen van Better Care Network zijn hier heel duidelijk over en worden door Doingoood opgevolgd. In 2014 schreven wij al het blog: Voluntourism; kinderen zijn geen toeristische attractie‘ waarin je onze standpunten kunt lezen.

Doingoood werkt samen met een klein aantal projecten dat kwetsbare kinderen opvangt. Het betreft hier in alle gevallen geen ‘weeshuizen’ maar crisisopvang. Op de website vind je deze projecten wel onder de naam ‘weeskinderen‘ omdat deze term vaak nog gebruikt wordt. We geven echter direct ook uitleg hierover.

De kinderen verblijven tijdelijk in de opvang tot terugplaatsing bij de biologische familie mogelijk is of tot er een passend pleeggezin gevonden is. In uiterste gevallen, maar dit geldt voor een minimaal aantal kinderen, wordt het kind geplaatst in een adoptiegezin.

Onze uitgangspunten en werkwijze:

 • Onze project partners nemen tijdelijk een beperkt aantal kinderen op die crisisopvang nodig hebben. Het doel is altijd om de kinderen (terug) te plaatsen in een gezinssituatie.
 • Onze coördinatoren wonen in de landen waar wij werken, komen veelvuldig bij de projecten en kennen de medewerkers en de kinderen. Zij weten wat er speelt op het project en kunnen uit eigen ervaring bevestigen dat deze projecten integer zijn en oprecht goede zorg voor kinderen bieden. Onze projectpartners laten zich niet in met criminele praktijken zoals exploitatie van kinderen.
 • Onze vrijwilligers zijn altijd extra op een project. Vrijwilligers nemen nooit een arbeidsplaats in, maar ze zijn er ter assistentie en vallen onder supervisie van lokaal personeel.
 • De huismoeders zijn primair verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de kinderen en met hen gaan de kinderen een band aan. Zonder vrijwilligers zou het project ook doorgaan. Hulp van vrijwilligers is echt een extra waarbij de huismoeders ondersteuning bij hun taken krijgen en waarbij er meer tijd is voor individuele aandacht en ontwikkeling voor de kinderen.
 • Doingoood bereidt vrijwilligers zo goed mogelijk voor op het werken bij hun project. Behalve de verplichte voorbereidingstraining ontvangt de vrijwilliger tevens uitgebreide schriftelijke informatie over o.a. hechting, gepast gedrag als vrijwilliger en de invulling van de rol als vrijwilliger.
 • Doingoood betaalt haar projectpartners niet voor het ontvangen van vrijwilligers. Geld is geen drijfveer voor het samenwerken met vrijwilligers. Het project kan wel -onder voorwaarden- bij onze stichting aanvragen doen voor donaties. Toekenning is niet gegarandeerd en donaties staan los van het samenwerken met vrijwilligers.
 • Doingoood plaatst een beperkt aantal vrijwilligers tegelijk bij een project, bij de meeste projecten 2 tegelijk. We letten hierbij goed het aantal kinderen in het project en het aantal lokale personeelsleden in verhouding tot het aantal vrijwilligers.
 • De projecten die niet zelf over een Child Protection Policy beschikken, stimuleren en helpen wij om deze te ontwikkelen.
 • Alle vrijwilligers van Doingoood beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag, specifiek voor het werken met kwetsbare doelgroepen.
 • Vrijwilligers worden geselecteerd op basis van hun pedagogische achtergrond.
 • Vrijwilligers volgen verplicht de voorbereidingstraining en in sommige gevallen ook aanvullend de Wijzer met Kids training.
 • Doingoood beschikt over een social media gedragscode waaraan elke vrijwilligers zich dient te committeren.

Het VN Verdrag voor de Rechten van het Kind (1989) en de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor Kinderen (2009) zijn richtinggevend voor het werk van het Better Care Network.

Het doel van het Better Care Network Netherlands is om via samenwerking de hulp aan kinderen zonder adequate ouderlijke zorg in onder andere Afrikaanse landen te verbeteren. Dit doet men door kennis, ervaringen en geleerde lessen met elkaar en anderen te delen. Op die manier wil men informatie over alternatieve zorgmodellen verder ontwikkelen, de toepassing ervan verbeteren, discussie stimuleren, beleid verbeteren en bewustwording rond het thema vergroten.

Better Care network heeft richtlijnen opgesteld voor vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland. Doingoood werkt volgens deze richtlijnen.

De Transparantie Index is een initiatief van Stichting Volunteer Correct. Deze stichting stelt zich als doel transparantie en accountability in internationaal vrijwilligerswerk te bevorderen. Juist omdat zij bezorgd zijn over de kwaliteit en effectiviteit van vrijwilligerswerk, streven zij naar een klimaat waarin vrijwilligersorganisaties verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun aanpak en worden aangemoedigd te reflecteren op de effectiviteit van hun programma’s. Op hetzelfde moment moedigen zij vrijwilligers aan hun verantwoordelijkheid te nemen om goed geïnformeerd deel te nemen.

Doingoood scoort in 2016: 95% (uit 100%) op de transparantie index van Volunteer Correct.

Alle projecten waarmee Doingoood een samenwerking aangaat voldoen aan onze vastgestelde criteria voor projectpartners:

 • Het project dient te beschikken over een geldige registratie volgens de lokale wetten en regelgeving.
 • Het project valt binnen ons aandachtsgebied: onderwijs, crisisopvang, maatschappelijk project of gezondheidszorg.
 • Het project heeft lokaal een goede reputatie, is transparant en heeft een integere werkwijze. In de meeste gevallen kunnen wij uit de eerste, oriënterende gesprekken al opmaken of dit het geval is. We zijn zeer kritisch en vragen goed door. Alle projecten worden door ons eerst ‘getest’ en onze coördinatoren komen er veelvuldig. Misstanden of zaken die ‘niet kloppen’ filteren we er op die manier snel uit. We zijn niet bang om in zo’n geval direct afscheid te nemen van een project. Gelukkig is dit ook nog bijna nooit nodig geweest.
 • Evaluaties van vrijwilligers en met de lokale projectleiding maken standaard deel uit van onze werkwijze. Hierdoor krijgen we veel informatie op basis waarvan we kunnen helpen om zaken te verbeteren.
 • We bespreken uitgebreid met het project welke activiteiten een vrijwilliger wel en niet mag uitvoeren
 • Alle project partners ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst en onze algemene voorwaarden voor project partners

Een paar adviezen bij het selecteren van je begeleidende organisatie:

 • Wat is het uitgangspunt van je begeleidende organisatie? Hoe is het ontstaan? Is het een reisbureau of een organisatie die de projecten voorop stelt.
 • Laat je niet verleiden door een (lage) prijs alleen. Kijk kritisch naar wat de kosten zijn en wat je ervoor krijgt. Ook geldt: de prijs bepaalt vaak niet de kwaliteit. Organisaties waar je meer betaalt bieden niet persé meer en organisaties die goedkoper zijn bieden niet persé minder.
 • Hoe concreet kun jij voor een specifiek project inschrijven? Of schrijf je in voor een ‘lesgeef project’ of een ‘gezondheidszorg project’. Hoe minder concreet je vooraf voor een specifiek project kunt kiezen, hoe groter de kans is dat bij aankomst pas besloten wordt waar je heen gaat, op basis van beschikbaarheid op dat moment. Vraag je af of dat een integer uitgangspunt is, zowel voor jezelf als voor het project.
 • Hoe is de lokale begeleiding geregeld? Is dit een tussenpersoon, agent of een eigen medewerker? Denk ook na over het (financiële) belang van een lokale tussenpersoon of agent die op basis van ‘no cure no pay’ betaald wordt en welke invloed dit mogelijk heeft op het aantal vrijwilligers dat op 1 project geplaatst wordt.
 • Welke informatie dien jij vooraf te geven aan de organisatie? Is je aanmelding een soort ‘sollicitatie’ of vul je alleen een boekingsformulier in. Dit kan het verschil maken tussen specifiek ingezet worden op je kwaliteiten en ervaring of vrijwilligerswerk als toeristisch product.
 • Hoe scoort de organisatie op de Transparantie Index
 • Welke faciliteiten biedt de organisatie ter voorbereiding op je vertrek?
 • Hoe zijn de ervaringen van andere vrijwilligers die je voorgingen? Kun je daadwerkelijk in contact komen met hen of moet je het doen met de referenties die op de website staan?
 • Bij wie kan je terecht als je op je bestemming een probleem hebt? Welke taal spreekt die persoon en welke bevoegdheden heeft die persoon?
 • Werken jullie volgens de internationale richtlijnen voor voluntourism?
 • Dien ik als vrijwilliger een VOG verklaring te overhandigen?
 • Welke criteria hanteren jullie voor het plaatsen van vrijwilligers bij een project?
 • Waar vind ik informatie over de verantwoording van de kosten die ik betaal? Kijk ook eens bij het onderzoek naar prijsverschillen dat door Volunteer Correct werd uitgevoerd.
 • Word ik ter plaatse begeleid door een agent, een tussenpersoon of door iemand van de organisatie zelf?
 • Hoe scoren jullie op de transparantie index?
 • Volgens welke criteria selecteren jullie de projecten waarmee je samenwerkt?
 • Hoe wordt gecontroleerd of de selectie criteria voor jullie projecten op lange termijn nog steeds gelden?
 • Hoe bereiden jullie vrijwilligers voor op hun buitenland ervaring?
 • Kan ik in (persoonlijk) contact komen met andere mensen die via jullie vrijwilligerswerk gedaan hebben?

De transparantie index van Volunteer Correct

Op 2 maart vond de presentatie en lancering van de transparantie index door Volunteer Correct plaats. Deze stichting heeft als doel het professionaliseren van de sector die zich richt op het uitzenden van vrijwilligers naar het buitenland. In december en januari heeft Volunteer Correct de websites onderzocht van 66 organisaties uit de sector. Aan de hand van door Volunteer Correct opgestelde criteria zijn de websites – zonder medeweten van de organisaties zelf- onderzocht en beoordeeld. De uitslag hiervan is weergegeven in de zogenaamde ‘transparantie index’.

Read more

Waarom vrijwilligerswerk wel de moeite waard is

Tara Vierbergen maakt afgelopen september een reis naar Malawi. Ze wilde dolgraag eens afreizen naar het continent Afrika en wilde daar meer doen dan alleen luieren aan de rand van het zwembad.

“Steeds meer mensen trekken erop uit om goed te doen voor de mensen. Dat zóu iets moeten zijn om toe te juichen. Maar niet heus. Hoe meer mensen erop uit trekken, hoe hardnekkiger het debat rondom deze golf van weldoeners wordt. Want: hoe zinvol zijn we nou helemaal, daar in het buitenland?”

Voor Harper’s Bazaar ging Tara op zoek naar antwoorden en schreef zij een artikel: ‘Waarom vrijwilligerswerk wel de moeite waard is’.

Read more