Over Doingoood

Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting).

In al onze werkwijzen en procedures gaan wij uit van onze kernwaarden:

·      Integriteit

·      Betrokkenheid

·      Kwaliteit

·      Verantwoordelijkheid

Doingoood volunteer work organiseert vrijwilligerswerk, stage, expeditie onderwijs en bijzondere reizen naar Afrika.

Doingoood foundation werft fondsen en geeft project sponsoring met geld, mensen en middelen.

Onze missie

De missie van Doingoood is het ontwikkelen van kwalitatieve partnerschappen met projecten, kleine ondernemers en communities in Afrika waardoor we een concrete bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Wij willen onze passie voor Afrika graag delen met anderen en onze reizigers een inspirerende ervaring in Afrika bieden die kan leiden tot blijvende betrokkenheid. In onze werkwijze en processen staan onze kernwaarden integriteit, betrokkenheid, kwaliteit en verantwoordelijkheid centraal.

Onze visie

Wij vervullen onze missie door het inzetten van vrijwilligers (mankracht) en het geven van projectsponsoring (financieel) bij maatschappelijke organisaties in Afrika. Daarnaast helpen wij kleine, lokale ondernemers om hun omzet te vergroten door het aanbrengen van klanten. Met onze reizen stimuleren wij community based tourism door het programma zo in te richten dat de lokale bevolking hier maximaal van kan profiteren.

Waarom een Duurzaamheidsbeleid?

Wij werken veelvuldig en nauw samen met mensen, projecten en ondernemers in Afrika. Onze doelstelling is om een concrete bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en sociaal-economische doelstellingen van onze partners in Afrika. Bij het realiseren van een dergelijke doelstelling vinden we ook dat wij hiermee een verantwoordelijkheid op ons nemen om hier op eerlijke en integere wijze invulling aan te geven. Voor ons betekent dat betekent het bieden van eerlijke kansen, eerlijke tarieven en eerlijke voorwaarden voor alle betrokkenen en het werken volgens internationale voluntourism richtlijnen.

Om duurzaamheid te meten hanteren wij de criteria eerlijkheid, gericht op de lange termijn en bijdragen aan onafhankelijkheid. Wij realiseren ons dat deze criteria zijn niet allemaal objectief te meten zijn. Daarom evalueren wij ook zoveel mogelijk met onze projectpartners over de samenwerking en de effectiviteit hiervan en het verschil dat we kunnen maken.

Wij beschouwen het als een van onze taken om bij anderen bewustzijn te creëren omtrent een aantal thema’s die verwant zijn met onze kernactiviteiten: het inzetten van vrijwilligers (mankracht) en het geven van projectsponsoring (financieel) bij maatschappelijke organisaties in Afrika. Als organisatie willen wij voorop lopen bij de implementatie van integere, kwalitatieve werkwijzen en procedures die relevant zijn voor onze branche.  Wij vragen ook van onze vrijwilligers om hier over na te denken en zich hieraan te committeren.

Download Duurzaamheidsbeleid