Doingoood foundation doneert recordbedrag van 35.000 euro!

In het eerste kwartaal van 2017 heeft onze zusterorganisatie, stichting Doingoood foundation, een recordbedrag van ruim €35.000 euro gedoneerd aan haar partnerprojecten. Naast de inzet van vrijwilligers bij de partnerprojecten van Doingoood, zet stichting Doingoood foundation zich in voor het realiseren van aanvullende hulp door middel van donaties en/of materiële zaken. Onze partnerprojecten leveren, bij…

Doingoood geeft microkrediet

Doingoood foundation sponsort graag inspirerende, ondernemende mensen. Meshack is een mooi voorbeeld hiervan. Hij kreeg van ons een startkapitaal en een microkrediet voor het opstarten van zijn eigen fast-food restaurant. In dit filmpje vertelt hij wat hij van plan is. Een prachtig voorbeeld van ambitie en denken in mogelijkheden! Daar laten wij ons graag door inspireren!

Nieuw Doingoood huis in Oeganda

Per begin april hopen wij een nieuw Doingoood huis in Kampala te kunnen betrekken. Het betreft een ruim huis in een grote, groene tuin waar onze gasten heerlijk kunnen genieten van een comfortabel verblijf. Ook komt er een mogelijkheid om een 2-persoons gastenhuisje te betrekken, voor de mensen die iets meer privacy wensen.

Weeshuistoerisme bij RTL Live

RTL Live besteedde in een recente uitzending aandacht aan het onderwerp ‘weeshuistoerisme’. Celine Verheijen verwoordt namens Defence fort Children wat het probleem is: “Particuliere kinderhuizen die afhankelijk zijn van westers geld en vrijwilligers, die geen onderdeel vormen van het kinderbescherming systeem van de overheid (dus niet gecontroleerd worden) en waar kinderen hun hele jeugd verblijven, dragen niet bij aan een structurele oplossing voor deze kinderen. Door het geld dat voor deze kinderhuizen wordt geworven, bestaat er bovendien het risico dat kinderen onnodig in een kinderhuis opgroeien omdat er financieel belang bij is voor verschillende stakeholders om de kinderhuizen in stand te houden. Door deze redenen zijn er helaas misstanden in deze sector.

Doingoood neemt expliciet afstand van exploitatie van kinderen in tehuizen en werkt dan ook niet samen met dergelijke projecten.

Themaweek op school

Juf Yara deed twee keer vrijwilligerswerk met Doingoood: in Kenia en Oeganda. Ze neemt nu het initiatief voor een themaweek op school over het straatkinderen project waar zij is geweest in Oeganda. De kinderen krijgen lessen en gaan ook geld inzamelen voor het project.

Doingoood keert terug naar Kenia

Per 2017 gaat Doingoood de draad weer oppakken in Kenia. Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan het voorbereiden voor de komst van nieuwe vrijwilligers. We gaan het rustig aan opbouwen, in eerste instantie met een laag aantal vrijwilligers bij een klein aantal projecten.

Artikel door vrijwilliger Mylène

Vrijwilligers Anouk en Mylène hebben voor hun reis heel wat geld opgehaald voor hun project. Onder andere de stichting waar Mylènes stagescholen onder vielen heeft een flink bedrag gedoneerd. Als tegenprestatie heeft Mylène een stuk geschreven wat in de maandelijkse stichtingskrant is gepubliceerd.

TOMS schoenen

Vrijwilliger Zenda droeg zelf al TOMS schoenen voordat ze naar Malawi vertrok. Ze was tegelijkertijd een beetje sceptisch over het ‘one-for-one’ principe. Hierbij wordt er voor elk gekocht paar schoenen een paar schoenen gedoneerd aan een kind die dat nodig heeft. Tijdens haar vrijwilligerswerk in Malawi heeft ze met eigen ogen gezien hoe de TOMS schoenen aan kinderen werden uitgedeeld. En hoe hard die kinderen de schoenen konden gebruiken.

Expeditie Oeganda van CSG Het Noordik uit Almelo

Expeditie Oeganda is een groep van 12 leerlingen en 3 docenten van CSG Noordik uit Almelo. Zij hebben zich, in het kader van ‘expeditie onderwijs’ een jaar lang ingezet voor fondsenwerving en voorbereiding van hun 12-daagse reis naar Oeganda. Tijdens de reis knappen ze een speeltuin op bij een project en maken ze uitgebreid kennis met de cultuur, natuur en lokale bevolking van Oeganda.