100% Non-profit: de stichting

Doingoood foundation is een stichting. De stichting is voortgekomen uit Doingoood volunteer work. De aanleiding was de wens om de projecten niet alleen met de inzet van vrijwilligers ter plaatse te kunnen ondersteunen maar tevens met aanvullende financiële ondersteuning. Doingoood volunteer work is een sociale onderneming en richt zich op begeleiding en inzet van vrijwilligers. Doingoood foundation heeft als doel extra fondsenwerving voor de projecten.

De focus van Doingoood foundation ligt steeds meer op bevordering van zelfredzaamheid zodat projecten in de toekomst onafhankelijk van donateurs kunnen voortbestaan. Bij voorkeur geven wij financiële ondersteuning als investering in middelen ter bevordering van  zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een machine om meel te produceren. Of de ontwikkeling van landbouw activiteiten. Duurzaamheid is het kernwoord waarop wij onze activiteiten inrichten. Je kunt er alles over lezen in ons duurzaamheidsbeleid.

Giften aan de stichting

kunnen worden overgemaakt op

IBAN NL92RABO0142116300

t.n.v. stichting Doingoood foundation te Nieuw Vennep.

Down syndroom Afrika

ANBI

Doingoood foundation is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan onze stichting een aftrektrekpost bij de belastingaangifte.

Iedereen in de stichting werkt op 100% vrijwillige basis. Er worden geen salarissen uitbetaald aan het bestuur.

Doneren

Een bijdrage geven aan een van de projecten en/of doelen van Doingoood foundation maakt een groot verschil!

Wij doen ons uiterste best om de onkosten zo laag mogelijk te houden zodat minimaal 97% van de giften direct terecht komt bij het doel waarvoor het gegeven is. Onkosten zijn bijvoorbeeld kosten voor drukwerk, promotie, porto-, en reiskosten. De projecten die Doingoood foundation ondersteunt zijn kleinschalig en zeer hulpbehoevend. Hierdoor kan er snel een groot verschil gemaakt worden door middel van verbeteringen die dankzij jouw gift gerealiseerd kunnen worden.